X
Kelime:
Kategori:
Tarih:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ile
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 

Dens Meme Yapısı ve Meme Kanseri Gelişimdeki Rolü

Dens Meme Yapısı ve Meme Kanseri Gelişimdeki Rolü

DENS MEME YAPISI; Meme Kanseri gelişimdeki Rolü

Meme dokusu olarak yağ ve fibroglandular doku dediğimiz süt bezleri ile bağ dokusu karışımından oluşur, ancak bu dokuların miktarı kişiye göre büyük farklılar farklılık gösterir. Fibroglandular dokunun yoğunluğuna göre meme parankim yapısı 4 gruba ayrılmıştır

Tip A yağ dokusundan zengin, fibroglandular doku yoğunluğu düşük (%25 den az) parenkim yapısını gösterirken B, C ve D tiplerinde fibroglanduler yoğunluk giderek artar. D tipinde fibroglandular dokular %75'den fazladır.

Doku yoğunluğu artışının (biz bu tip memeye dens meme diyoruz)  memenin büyük veya küçük olmasıyla ilişkisi yoktur. Hatta çoğunlukla küçük memeler daha dens olabilir.

Dens meme Parankim yapısı neden önemli? Son çalışmalarda meme de fibroglandular doku yoğunluğunun artmış olduğu kişilerde kanser riskinin 4-6 kat artmış olduğu ve daha sık takip edilmesi gerektiği bildirilmektedir.

Yağ dokusu mamografide siyaha yakın koyu renkli, Fibroglanduler doku ise beyaza yakın açık renk alanlar olarak izlenir. Memede kitle lezyonları da açık renk olduğundan kitle lezyonları fibroglandular doku ile karışabilir ve mamografik olarak ayırt edilemeyebilir. Yoğun memelerde mamografik duyarlılığın düşük (%50'lere düşebilir) olmasının nedeni budur.

Dens Meme Parenkimini daha iyi değerlendirmek için neler yapmalıyız?

Dens meme yapısı mamografiye ilaveten ultrasonografi ile değerlendirilmelir. Bu durumda duyarlılık %80 -85 lere çıkar. Bu konuda bazı yanlış anlamalar vardır. Her durumda mamografinin ultrasonografiye göre önceliği vardır. Henüz ultrasonografide görülemeyecek olan yapı bozuklukları ve meme kanserinin ilk evresi olan mikrokalsikasyonlar sadece mamografide görülür. Ultrasonografide ise ancak bir kitle büyüklüğüne ulaştığı zaman yani en az 3-5 mm olduğu zaman görülebilir.  Bu yüzden dens memesi olan kişiye mamografi ve ultrasonografi birlikte yapılmalıdır.

3 Boyutlu Mamografi ve Tomosentez Mamografi  dens  meme yapısı için idealdir.  Tomosentez mamografi ile yaklaşık aynı doz radyasyon kullanarak meme dokusunu 1mm ara ile kesitsel şekilde taranmasıdır.

Dense memeye artı olarak kişinin ailesel riski de varsa bu incelemelere MR eklenmelidir.

Kaynaklar:

https://www.breastcancer.org/research-news/20110801

https://breast360.org/topics/2017/01/01/breast-density-what-is-it-what-does-it-mean-to-me/

https://densebreast-info.org/

 

Görüşlerinizi Paylaşın