X
Kelime:
Kategori:
Tarih:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ile
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 

Uzun Süreli Kullanılan Proton Pompa İnhibitörlerinin Geç Etkilerinin Önlenmesi

Uzun Süreli Kullanılan Proton Pompa İnhibitörlerinin Geç Etkilerinin Önlenmesi

Mide asit salgısı oluşumunu engelleyen proton pompa inhibitörleri (PPI); mide hastalıklarının tedavisinde bir devrim olmuş ve hem iyileşmeye, hem de hasta konforuna önemli katkı sağlamıştır. Gastroözofagiyal reflü, peptik ülser, eroziv özofajit, H.pylori eradikasyonu, non-steroid antiinflamatuvar ilaçlara bağlı gastrik ülser riskinin azaltılması, non-ülser dispepsi, yoğun bakım hastalarında gastrointestinal kanama riskinin azaltılması ve Zollinger-Ellison sendromu tedavisi PPI grubunun başlıca kullanım alanlarıdır.

Ancak, bu ilaçların uzun kullanımdaki güvenilirliğini ve yan etkilerini sorgulamayı gerektirir.

Uzun süreli kullanımda bildirilen yan etkileri:

  • İnfeksiyonlar: Ağızla alınan bakterilere karşı ilk engel olan mide asidi PPI kullanımında ortadan kalkmaktadır. Clostridium difficile enfeksiyonu ile ilişkili diyare ve enterik enfeksiyonlar (kolera, shigella ve salmonella), Mikroskobik kolit , Toplum kaynaklı pnömöniler görülebilir.
  • Sindirim ve emilim bozukluklarına bağlı ortaya çıkan vitamin, mineral eksiklikleri: Uzun süreli kullanımda üst gastrointestinal yolda, hem dışkıda bulunan tipte bakterilerin aşırı çoğalmasına, hem de hücresel geçirgenlikte değişikliğe yol açmakta ve buna bağlı olarak emilim bozulmaktadır. Bu durumda Vitamin-B12, Vitamin D, Demir, Kalsiyum, Magnezyum, Fosfat eksiklikleri ortaya çıkabilir.
  • İlaç etkileşimleri, kullanılan esas ilacın etkisinin azalması: PPI grubu ilaçlar hem asit salgısını önleyerek bazı ilaçların emilimini etkileyebilirler, hem de sitokrom P450 (CYP) sistemini inhibe ederek ilaçların etkisini bozabilirler.
  • Kemik erimesi ve kemik kırıkları
  • Akut interstiyel nefrit
  • Vasküler fonksiyon bozukluğu, artmış kalp krizi riski: Yakın dönemdeki çalışmalarda reflü nedeniyle uzun dönem PPI kullanan hastalarda kalp krizi riskinde

Kaynak:
http://guncel.tgv.org.tr/journal/44/pdf/100108.pdf
http://www.medscape.com/viewarticle/846202

 

Görüşlerinizi Paylaşın