X
Kelime:
Kategori:
Tarih:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ile
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 

Otizmi Tanı

Otizmi Tanı

On birinci “Dünya Otizm Farkındalık Günü ve Ayı” ülkemizde ve uluslararası toplumda 2 Nisan 2018 tarihinde çeşitli etkinliklerle anıldı. Güne özel etkinliklerin uluslararası toplumda ve ülkemizde yapılmasının amacı otizmli bireyler, özellikle de çocuklar için toplum ve kişilerin farkındalığının yükseltilmesidir.
Otizm spektrum bozukluğu (OSB), belirtileri erken çocukluk döneminde ortaya çıkan (tanı taşı ortalama 36 ay ), genellikle etkilerini ömür boyu sürdüren, bireylerin sosyal etkileşim ve iletişim kurma becerilerini olumsuz yönde etkileyen, sınırlı ilgi ve tekrarlanan davranışlara neden olan nöro-gelişim­sel bir bozukluktur. İlk olarak 1943 yılında Leo Kanner tarafından tanımlanmıştır. OSB, Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Hastalıkları Kontrol Etme ve Önleme Merkezi’nin verilerine göre, 2014 yılında her 68 çocuktan 1’inde görülmektedir. Ülkemizde Otizm Spektrum Bozukluğu olan bireylere yönelik Ulusal Eylem Planı (2016-2019) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Otizmli bireylerin her türlü kamusal hizmetlerden normal gelişim gösteren bireyler gibi yararlanmasını sağlamak ve bağımsız biçimde toplumsal yaşamın her alanına katı­lımlarını kolaylaştırmak amacıyla planda 6 öncelikli alan belirlenmiştir.

Ülkemizde yapılan çalışmalar genel olarak toplumumuzda otizm hakkındaki bilgi ve farkındalık düzeyinin oldukça düşük olduğunu ortaya koymaktadır.

Bu nedenle ülkemizde otizm hakkında toplumun farklı kesimlerinin bilinçlen­mesi için farkındalık çalışmalarının yürütülmesi yerinde olacaktır. Ülkemizde OSB’ li bireylere yönelik yürütülen farkındalık çalışmaları, özel ve kamu kuruluşları ile sivil toplum örgütleri tarafından çeşitli kesimlere eğitimlerin verilmesi, kamu spotlarının ha­zırlanması, sosyal projelerin yürütülmesi ve farkındalık seminerlerinin verilmesi şek­linde yürütülmektedir.

Kaynak:

http://www.tohumotizm.org.tr/sites/default/files/rapor_tohum_kitap_baski.pdf
http://eyh.aile.gov.tr/data/58a443126914076e085f987f/otizm_eylem_plan%C4%B1_kitap%20bakanl%C4%B1_onaylanan.pdf

 

Görüşlerinizi Paylaşın