X
Kelime:
Kategori:
Tarih:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ile
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 

Ergenlik Dönemi Ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar

Ergenlik Dönemi Ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar

Ergenlik dönemi, bireyin çocukluktan erişkinliğe geçerken toplumsal rollerini denediği, amaçlarını, hedeflerini oluştuğu, toplumsal ve kişilerarası ilişkilerini geliştirdiği fiziksel ve ruhsal gelişim dönemidir. Ergen bu dönemi yaşarken pek çok şeyi denemek ister; kendini kanıtlamak, özgür kalmak ve cinselliği yaşamak. Cinsellik bireyin psiko-sosyal ve fizyolojik gelişiminin olmazsa olmaz bir parçasıdır. Ergenliğe giren çocuk cinselliğe, karşı veya aynı cinsle ilişkiye girmeye çok önem verir. Çünkü ergen için cinselliği yaşamak; merakını gidermek, zevk almak, özgürlük ve hatta statü, saygınlık kazanmak veya kaybetmek anlamına gelebilmektedir. İlk cinsel deneyim ergenler için büyük anlamlar taşımaktadır. Erkekler için erkekliğini kanıtlamakken, kızlar için daha “duygusal” anlamlar taşımaktadır.

Biz ebeveynler ergenlikte cinsellik konusunu kabul etmeyiz. Yok olarak kabul tercih ederiz. Oysa ergenlikte cinsellik yadsınamaz bir gerçektir. Günümüzde artık daha erken yaşlarda başlamakta ve cinsel eş sayısı da giderek artmaktadır. Aslında altı çizilmesi gereken ergen cinselliğini görmezden gelmeyip, cinselliğin ergenin sağlığı açısından tıpkı erişkinde olduğu gibi riskli olabileceği gerçeğidir. Ergende cinselliğin bizi endişelendiren riskleri HIV/AIDS, diğer cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların (CYBE) bulaşı ve istenmeyen gebeliklerdir.

Ergenler risk alma konusunda yetişkinlere göre çok daha gözü karadır. Çünkü cahildir ve pek çok şeyi risk alarak öğrenmektedir. Güvenli cinsel yaşam ve doğum kontrol yöntemleri konusunda yetişkinlere göre daha özensiz ve umursamazdırlar. Doğal olarak cinsel olarak aktif gençlerde CYBE ve planlanmamış gebeliklerde artış söz konusudur.

HIV/AIDS ve CYBE’lar günümüz insanının ve çağdaş tıbbın önemli güncel sorunlarındandır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)'nün tahminlerine göre her yıl her 20 gençten biri CYBE'lere yakalanmaktadır. Bunların arasında sıklıkla HIV/AIDS, gonore, sifiliz, klamidya enfeksiyonu ve herpes yer almaktadır. CYBE'in gelişmekte olan ülkelerdeki prevalansı, gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında, sifilizde 100 katına, gonorede 10-15 katına klamidya enfeksiyonunda ise 3 katına çıkmaktadır. DSÖ’ne göre Dünya üzerinde HIV ile enfekte yaklaşık 40 milyon kişi vardır ve olguların %30'unu 15-24 yaş grubundaki gençler oluşturmaktadır. Türkiye Sağlık Bakanlığı istatistiklerine göre de ülkemizde HIV/AIDS olgularının %55'ini 15-34 yaş grubu gençler oluşturmaktadır. Üstelik yaygın inanışın tersine ağırlıklı olarak heteroseksüel geçiş yolu ile bulaş olmaktadır.

Yadsınamaz bir gerçek şudur; CYBE gençlerde daha sık gözlenmesinin nedeni, özgür yaşanan cinselliğin yanı sıra ailelerin cinsel konularda konuşmaya kapalı olmaları, aile içinde ve okullarda “cinsel sağlık eğitiminin” yetersiz olmasıdır. Gerçek cinsel eğitimin olmadığı ülkemizde bu risklerden gençleri korumak için güvendiğimiz tek etken hiçte sağlıklı olmayan ailevi ve toplumsal baskılardır. Bu çocuklarımızı koruduğumuz imajı yaratmakla birlikte baskı altındaki gençler için baskıya karşı koymak ve yasağı delmek her zaman mümkündür ve baskı kurmak nafile bir çaba olarak kalacaktır. Oysa ergenlerde istenmeyen gebelikleri, HIV/AIDS ve CYBE’ları azaltabilmenin en etkin yolu onlarla etkin iletişim kurmak ve eğitimdir. Ergenlerle cinselliğin kişilik gelişimi, iletişim ve sevginin paylaşımındaki önemi vurgulanarak konuşulmalı, insanların cinselliği kişisel, sosyal, kültürel ve dini inançları doğrultusunda yaşamalarının doğru olduğu anlatılmalı, cinselliği yaşarken kararı onun vereceği, vermesi gerektiği, istemediğinde hayır diyebileceği, bedenini sevmesi, saygı duyması ve ona iyi bakmasının önemi, sağlığı için HIV/AIDS, diğer CYBE’dan korunması gerektiği ve yöntemleri, istenmeyen gebelikler için doğum kontrol yöntemleri açıkça anlatılmalıdır.

1 ARALIK DÜNYA AIDS GÜNÜ

GÖRMELİ, DUYMALI,

KONUŞMALI, BİLMELİ

HIV  pozitif hastaların %50 si 15-35 yaş grubunda olduğunu biliyor musunuz?

 

Görüşlerinizi Paylaşın