X
Kelime:
Kategori:
Tarih:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ile
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 

Derin Ven Trombozu (DVT) Nedir?

Derin Ven Trombozu (DVT) Nedir?

Derin ven trombozu (DVT) vücuttaki derin yerleşimli büyük toplar damarlar ve dallarının içinde pıhtı oluşumudur. En sık, bacaklardaki derin toplardamarlarda görülür. Oluşan pıhtı nedeniyle kan akımı kısmen veya tamamen engellenerek bacakta dolaşım bozulur. Ayrıca, pıhtının bulunduğu yerden kopup dolaşıma karışarak akciğer damarlarını tıkaması (akciğer embolisi/pulmoner tromboemboli) riski mevcuttur. Bu durum, acilen tedavi edilmediği takdirde ölüme dahi yol açabilir.

DVT BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bacak veya kolda ağrı, hassasiyet, şişme, kızarıklık veya morluk şeklinde renk değişikliği, o bölgede ısı artışı ve bazen yüzeydeki damarlarda belirginleşme eşlik edebilir. Bazen tüm bu şikayetler olmayıp DVT komplikasyonu olan pulmoner emboli (akciğere pıhtı gitmesi) ile hasta gelebilir. Bu durumda göğüs ağrısı, nefes darlığı, şiddetli öksürük ve bazen kanlı balgam gibi şikayetler olur.

DVT İÇİN BİLİNEN RİSK FAKTÖRLERİ VE RİSK ALTINDAKİ GRUPLAR:

Bilinen risk faktörleri:

*Kemik kırıkları
*Kalça-diz protezleri ve artroskopik işlemler
*Geçirilmiş büyük cerrahi operasyonlar
*Kanser tedavileri (Kemoterapi)
*Hormon tedavileri ve doğum kontrol ilaçları
*Kalp yetmezliği,solunum yetmezliği
*Varis (bacaktaki yüzeyel toplar damarların genişlemesi)
*Gebelik
*Obezite, hareketsiz yaşam ve uzun süre yatak istirahati gerektiren durumlar
*İnflamatuvar barsak hastalıkları
*Genetik pıhtılaşma bozuklukları (Hiperhomosisteinemi,protein C eksikliği,Faktör II,VIII,IX yüksekliği gibi)

Risk altındaki gruplar:

*Gebeler
*Obez bireyler
*Varis sorunu olan kişiler
*Genetik olarak pıhtılaşmaya yatkınlığı olanlar
*Hormon tedavileri alanlar / doğum kontrol ilaçları kullananlar

DVT TANISI NASIL KONUR?

Şikayetleri derin ven trombozunu destekleyen hastalarda tanı için ultrasonografi, venografi, manyetik rezonans görüntüleme, bilgisayarlı tomografi gibi görüntüleme tetkikleri ve kandan bakılan D-dimer testi uygulanmaktadır.

DVT tanı ve ayırıcı tanısında en kolay ve güvenilir yöntem Renkli Doppler Ultrasonografidir. Düşük maliyetli, ön hazırlık gerektirmeyen, kısa sürede gerçekleştirilebilen, ağrısız, girişimsel olmayan bir işlem olması nedeniyle tercih edilmektedir. Hasta radyasyona maruz kalmaz. Teknik, ultrasonografik inceleme ile çok benzerlik göstermektedir. Deneyimli hekimler tarafından yapıldığında %100'e yakın tanı değeri vardır. Pıhtının yerleşim yeri karın içi damarlarda ya da kalbe yakın göğüs içi damarlarda olduğunda bu yöntemle görüntülemek mümkün olmayabilir. Bunun gibi tanı koymakta zorluk çekilen durumlarda girişimsel bir inceleme olan ve sık tercih edilmeyen ayak sırtından toplar damara ilaç enjeksiyonu ile yapılan venografi tetkiki yapılabilir. Ayrıca, kol toplar damarından ilaç verilerek Bilgisayarlı Tomografi ya da Manyetik Rezonans Venografi tetkikleri ile de DVT tanısı konulabilir.Ayrıca akciğer embolisinden şüphe edilen durumlarda Bilgisayarlı Tomografi ile eş zamanlı olarak akciğer taraması da yapılabilir.

 

Görüşlerinizi Paylaşın