X
Kelime:
Kategori:
Tarih:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ile
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 

Danimarka’da Vizon Kaynaklı Spesifik Bir Sars CoV-2 Varyantına Bağlı Olgular Bildirildi

Danimarka’da Vizon Kaynaklı Spesifik Bir Sars CoV-2 Varyantına Bağlı Olgular Bildirildi

Kürkleri için vizon çiftliklerinde Çin, Danimarka, Hollanda, Polanya’da yılda 50000’den fazla vizon üretimi söz konusu. Vizonlar coronavirüs’e kaşı duyarlı olup ve belirtisiz enfeksiyondan zatürre gelişimine dek değişen hastalık tablosu geliştirebilmekte. Genetik çalışmalar ışığında enfekte vizonlar arasında hastalığın yayılabildiği ve vizonlardan insanlara hastalığın geçebildiği gösterilmiş durumda. Haziran 2020’den günümüze dek Danimarka’da vizonlar ile bağlantılı olduğu saptanan bunlardan 12 tanesi spesifik bir SARS CoV-2 varyantı ile gelişen 214 olgu bildirilmiş durumda.

Son olarak 5 kasım 2020’de Danimarka’nın Kuzey Jutland Bölgesi’nde Eylül ayı içerisinde hastalanan 8’i vizon endüstrisi ile bağlantılı, 4’ü yöre halkından olan vizon kaynaklı tek tip spesifik bir SARS CoV-2 varyantı ile enfekte 12 olgu bildirildi. Genetik incelemeler sonucunda bu olgulardaki etken vizon kaynaklı SARS CoV-2 suşunda şimdiye kadar görülmemiş mutasyon kombinasyonlar saptandı. İlk veriler vizon kaynaklı bu varyantın bulaş, klinik seyir ve hastalık şiddeti açısından dolaşımdaki SARS CoV-2 suşu ile benzer olduğu yönünde olmakla birlikte laboratuvar testlerinde bu varyantın nötralizan antikorlara yanıtının daha düşük olduğunu gösterildi.

Bu varyanttaki mutasyonların öneminin SARS CoV-2’ye yönelik tanı testleri, tedavi seçenekleri ve aşı geliştirilme çalışmaları üzerindeki etkilerinin tam olarak aydınlatılabilmesi için daha detaylı analizler ve bilimsel çalışmalara gereksinim var.

Vizonlar arasında devam eden SARS CoV-2 enfeksiyonunun ve hayvan-insan ara yüzünde geçişinin kolay olmasının halk sağlığı açısından risk yaramakta. Danimarka yetkili makamları bu varyantın daha fazla yayılımının önlenmesi açısından, etkilenen bölgeler de seyahat kısıtlaması uygulanması, etkilenen hayvanların itlafı, ekilenen bölge halkına yönelik test sayısının arttırılması, ülke genelinde SARS CoV-2 viruslarına yönelik genetik dizi analizi çalışmalarının arttırılması gibi önlemleri almış durumda. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ)bu konudaki tavsiyesi vizonlardan insana geçişin gösterilmiş olması nedeniyle bu hayvanların SARS-CoV2 bulaşı açısından önem taşıyabileceği, özellikle vizon çiftliklerinin olduğu bölgelerde surveyans çalışmaları, örnekleme ve sekans analizi çalışmalarının büyük önem taşıdığı yönünde. DSÖ duyarlı hayvan rezervuarlarının olduğu bölgelerde hayvan insan ara yüzünde surveyansın önemini vurgularken genetik sekans analizi verilerinin uluslararası platformlarda paylaşımının kritik öneme sahip olduğunu belirtmekte.

1) https://www.bbc.com/news/world-europe-54818615

2)https://www.euro.who.int/en/countries/denmark/news/news/2020/11/mink-strain-of-covid-19-virus-in-denmark

 

Görüşlerinizi Paylaşın