X
Kelime:
Kategori:
Tarih:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ile
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 

C13 Helicobacter Üre Nefes Testi

C13 Helicobacter Üre Nefes Testi

Helicobacter pylori nedir?

H. pylori insanlarda mide ve onikiparmak bağırsağı mukozasına yerleşen bir bakteri olup dünya nüfusunun yaklaşık %50’si bu bakteri ile enfektedir. Gelişmekte olan ülkelerde enfeksiyon daha sık gözlenmekte olup Avrupa’da enfeksiyon oranları %35-40, Türkiye’de %60-70 arasıdır.

H. pylori bakterisi gastroduodenal bozuklukların patogenezinde önemli bir rol oynamakta olup enfekte kişilerde basit dispeptik şikayetlerden gastrit, duodenal ve peptik ülsere, karsinoma kadar yol açan kronik enfeksiyonlara yol açabilir. Reenfeksiyon riski %1-2, çocuk ve kadınlarda bu oran %5-8’dir. En sık bulaş yolu fekal-oral veya oral-oral yollardır.

Üre Nefes Testi Nedir ve Nasıl Yapılır?

H. pylori enfeksiyonlarına güncel yaklaşım “test et ve tedavi et (test and treat)’’ stratejisi olup noninvazif H. pylori testini takiben pozitif sonuçlarda uygun tedavi önerilmektedir. Özellikle 50 yaş altında dispeptik şikayetleri olan fakat alarm belirtileri (kanama, yutma güçlüğü, açıklanamayan kilo kaybı, ailede mide kanseri öyküsü) olmayan kişilerin H. pylori açısından test edilmesi ve pozitif ise tedavi edilmesi önerilmektedir.

C13 Helicobacter testi midede H. pylori varlığını saptayan kolay, güvenilir ve invazif olmayan bir testtir. Testin özgüllüğü (%98,5) ve hassasiyeti (%97,9) bilinen invazif doğrudan tanısal yöntemlere (endoskopi ve biyopsi) eşittir. Ayrıca işaretli karbon atomu içeren üre solüsyonunun gastrik mukozaya yaygın olarak penetre olması biyopsi bazlı metodlarda yaşanan örnekleme hatasını ortadan kaldırır. Üre nefes testi tedavi takibinde de kullanılmakta olup tedaviden 4-12 hafta sonra uygulanması önerilmektedir.

Üre nefes testinde nefes örneği işaretli karbon atomu içeren üre solüsyonu içilmeden önce ve içildikten sonra izotop oranı kitle spektroskopisi (IRMS) ile analiz edilmektedir. Bakteri üreaz denilen bir enzim üretir ve bu enzim üreyi karbondioksit ve amonyağa parçalar. Karbondioksit akciğerlerden nefes ile atılır ve işaretli karbon bu nefes örneğinde tespit edilir. Üredeki karbon stabil izotop (C13) ile işaretlenir. C13 ile işaretli üre nefes testi, C14 üre nefes testi ile benzer performans göstermekle birlikte radyoaktivite içermemesi nedeniyle artan bir oranda daha çok talep edilmektedir. Özellikle çocuklarda ve hamile kadınlarda güvenle kullanılabilir olması, çocuk ve yetişkinlerde epidemiyolojik çalışmalara uygun olması ve takip amacıyla testin birden çok defa uygulanması gerekli durumlarda kullanılabilir olması avantajlarıdır.

Üre Nefes Testi Ne Zaman Yapılır?

Amerikan Gastroenteroloji Derneğinin üre nefes testi için önerdiği durumlar:

 1. H. pylori eradikasyonu öncesi ve sonrası

 • komplike peptik ülser hastalığı

 • antimikrobiyal terapiye dirençli persistan dispeptik semptomlar

 • erken dönem mide kanserinde rezeksiyon sonrası

 1. Peptik ülser ve bilinmeyen H. pylori durumu

 2. 50 yaşın altında dispeptik şikayetleri olan fakat alarm belirtileri olmayan kişilerKaynaklar:

 1. Management of Helicobacter pylori infection—the Maastricht IV/ Florence Consensus Report. Gut 2012; 61: 646-64.

 2. Chey WD, Wong BCY. American College of Gastroenterology Guideline on the Management of Helicobacter pylori Infection. Am J Gastroenterol 2007;102:1808-25.

 3. Megraud F, on behalf of The European Pediatric Task Force on Helicobacter pylori. Comparison of non-invasive tests to detect Helicobacter pylori infection in children and adolelescent: Results of a multicenter European study. J Pediatr 2005;146:198-203.

 4. McColl KE, Murray LS, Gillen D, Walker A, Wirz A, Fletcher J, Mowat C, Henry E, Kelman A, Dickson A. Randomised trial of endoscopy with testing for Helicobacter pylori compared with non-invasive H. pylori testing alone in the management of dyspepsia. BMJ 2002;324(7344):999-1002.

 5. Chey WD. Accurate Diagnosis of Helicobacter pylori. Gastroenterology Clinics of North America 2000;29(4):895-902.

 6. Savarino V, Vigneri S, Celle G. The C13 urea breath test in the diagnosis of Helicobacter pylori infection. Gut 1999;45(Suppl I):118-22.

 7. www.infai.com.tr

 8. http://emedicine.medscape.com

 

Görüşlerinizi Paylaşın