X
Kelime:
Kategori:
Tarih:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ile
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 

Yaygın Anksiyete Bozukluğunun Okul Çağındaki Çocuklara Etkisi

Yaygın Anksiyete Bozukluğunun Okul Çağındaki Çocuklara Etkisi

Yaygın anksiyete bozukluğu (YAB) çocuklarda, ergenlerde ve erişkinlerde görülebilen, yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen önemli bir psikolojik durumdur. YAB’ nun yaşam boyu görülme sıklığı %5-6’dır. Başka bir deyişle, her 100 kişiden 5-6’sı yaşamlarının herhangi bir zamanın bu rahatsızlığı yaşayabilir. Yaşla birlikte kaygı duyarlılığı artar. Ülkemizde kesin bir rakam olmamakla beraber toplumda rastlanma sıklığı % 0.7 olup, bu olguların % 26’sı hekime başvurmakta olup, 15-55 yaş arasındaki nüfusta en yaygın 5 hastalıktan biri olduğu bilinmektedir. 

Süregen kaygıya bağlı olarak yaygın anksiyete bozukluğuna sahip bireyler, altta yatan somut bir neden olmaksızın, özellikle günlük hayata dair olaylara yönelik yoğun, abartılı, gerçekçi olmaktan uzak kaygılar taşırlar. Bu insanlar genellikle bir felaket bekleme eğimindedirler ve sağlık, para, aile, iş, okul gibi konular hakkında kaygı duymaktan kendilerini alıkoyamazlar. Günlük hayattaki problemlerin çözümüne yönelik gerçekçi olmaktan uzak, karmaşık bir bakış açısına sahiptirler.

Süregen kaygıya bağlı ;

  • Kolay sinirlenme hali, huzursuzluk

  • Kendini sınırda /kıyıda/uçta veya kısıtlanmış hissetme,

  • Yorgunluk

  • Baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları, kaslarda gerginlik, terleme, bulantı, sık idrara çıkma, karın ağrısı, bağırsak alışkanlığı değişiklikleri, titreme, uyku bozukluğu gibi fiziksel bulgular

  • Eşlik eden depresyon, madde bağımlılığı, davranış bozuklukları da görülebilir.

Okul çağında yaygın anksiyete bozukluğuna sahip çocuklar derslerdeki, sportif aktivitelerdeki, sosyal ilişkilerdeki performansları ve yetkinlikleri hakkında süregen ve abartılı kaygı duymanın yanı sıra; güvenlik, doğa olayları ve gelecekle ilgili de felaket senaryoları yazmak eğilimindedirler. Kendi başlarına ve sevdiklerinin başlarına kötü bir şeyler geleceğinin korkusuyla yaşarlar. Kaygıları nedeniyle günlük olaylara odaklanmakta, bilgiyi işlemekte ve aktivitelere katılmakta sorun yaşayabilirler. Güvenlikle ilgili kaygı duymaları ve sürekli güvenlik arayışında olmaları, sosyal ilişkiler kurmalarına ve sağlıklı özbenlik geliştirmelerine engel olabilir. Kendi konfor alanlarının dışına çıkmazlar, mükemmeliyetçidirler ve kendilerini çok acımasızca eleştirebilirler. Çok önemsiz şeyleri bile “en mükemmel” hale gelene kadar yeniden yapmak isteyebilirler.

Yaygın anksiyete bozukluğu olan bireylerin, bu alanda uzman psikiyatrist ve psikologlara yönlenmeleri, uygun ilaç ve davranışçı tedavileri bu uzmanların gözetiminde kullanmaları, nefes eğitimi, biofeedback gibi destek uygulamalardan da faydalanmaları da önerilir. Bireyle birlikte içinde bulunduğu ailenin ve mikro çevrenin de tedaviye dahil olmaları süreci daha etkin kılacaktır.

Kaynaklar:

http://www.webmd.com/anxiety-panic/guide/generalized-anxiety-disorder http://emedicine.medscape.com/article/916933-overview

 

Görüşlerinizi Paylaşın