X
Kelime:
Kategori:
Tarih:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ile
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 

Düzen Laboratuvarlar Grubu Akreditasyon Süreci

Düzen Laboratuvarlar Grubu Akreditasyon Süreci

Laboratuvarımız 2004 yılında Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ve Alman Akreditasyon Kurumu (DAP) iş birliği ile gerçekleştirilen denetim sonucunda TS EN ISO/IEC 17025:2000 standardına göre TÜRKAK tarafından akredite edilerek, Türkiye’de ilk “Akredite Tıbbi Laboratuvar” olma gururuna ulaşmıştır.

Kuruluşundan bu yana uluslararası kalite güvencesi ile hizmet sunmayı ilke edinen laboratuvarımız ulusal akreditasyonu da hizmet kalitesinin bir göstergesi olarak benimsemeye ve hizmet alan taraflara yansıtmaya özen göstermiştir. Akreditasyon kapsamına öncelikle toplum sağlığı açısından yaygın kullanılan Rutin Biyokimya ve Hematoloji testleri alınmıştır.

2006 yılında TS EN ISO/IEC 17025 standardının gereklerinin yanında EURACHEM/EA Guide 04/10 (Accreditation for Microbiological Laboratories) şartlarını da yerine getirerek farklı bir disiplinde kapsam genişletmeye gidilerek Mikrobiyoloji testleri de akreditasyon kapsamına dahil edilmiştir.

2010 yılında “TS EN ISO 15189” Tıbbi Laboratuvarlar - Kalite ve Yeterlilik İçin Özel Şartlar Standardı” esas alınarak laboratuvarın Ankara, İstanbul, Adana, Mersin olmak üzere tüm şubeleri farklı kapsamlarda akreditasyon sürecine dahil olmuşlardır.

Bu tarihten itibaren kesintisiz olarak devam eden akreditasyon denetimleri, kapsam genişleterek Biyokimya, Mikrobiyoloji ve Genetik alanındaki testler için sürdürülmektedir.

Laboratuvarımızın güncel akreditasyon sertifikasına ve akreditasyon kapsamına https://www.duzen.com.tr/artFiles/turkak_pdf.pdf  adresinden ulaşabilirsiniz.

TS EN ISO 15189 standardı esas alınarak kurulmuş ve işletilmekte olan Kalite Yönetim Sisteminin yeterlilik, uygunluk, etkinlik, süreklilik ve hasta bakım hizmeti açısından gözden geçirilmesini, iyileştirmeye yönelik faaliyetlerin zamanında başlatılmasını ve izlenmesini sağlamak için yönetimin periyodik olarak sistemi gözden geçirmesini güvence altına almak amacıyla periyodik olarak Yönetim Kurulu üyelerinin ve Birim Sorumlularının katılımı ile Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı yapılmaktadır.

Ayrıca kurum personelinin tamamına sürekli eğitim kapsamında TS EN ISO 15189 Standardı eğitimi verilerek görevlerini standardın şartlarına uygun olarak yürütmeleri sağlanmaktadır.

TS EN ISO 15189 Standardı gereği her yıl Türk Akreditasyon Kurumu tarafından tüm şubeleri kapsayacak şekilde gözetim denetimi, dört yıllık periyotlarla da reakreditasyon denetimi gerçekleştirilmektedir.

Laboratuvarımızın 01 - 08.07.2019 tarihlerinde gerçekleştirilen 5. Çevirim TÜRKAK Reakreditasyon denetimi başarıyla sonuçlanmıştır.

Kurumsal aidiyet, etik değerler, bilgi güvenliği ve akreditasyon anlayışı içinde yetişmiş kadromuzla hizmet vermekten daima onur duymaktayız.

 

Görüşlerinizi Paylaşın