X
Kelime:
Kategori:
Tarih:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ile
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 

1 Aralık Dünya AIDS Günü

1 Aralık Dünya AIDS Günü

COVID-19 Enfeksiyonu HIV Taşıyıcısı veya AIDS Hastasında Nasıl Seyreder?

COVID-19, Aralık 2019'da Çin'de manşetlere çıkmaya başladı. O zamandan beri pandemi dünya çapında milyonlarca hayatı etkiledi. Bilim adamları, virüsün biyolojisini ve epidemiyolojisini anlamak için acele ettiler, ancak yine de birçok bilinmeyen var.

Örneğin, SARS-CoV-2, HIV gibi kronik hastalıkları veya hastalıkları olan hastaların alt popülasyonlarını farklı şekilde etkiliyor mu?

HIV pozitif kişiler COVID-19 komplikasyonları açısından daha yüksek risk altında mı? Ya kişi HIV enfeksiyonunu kontrol altına alırsa semptomlar daha az şiddetli olur mu? HIV'li kişilerin COVID-19'a yakalanma olasılığı daha fazla mı az mı? Bu hastaların antiviral ilaçlar SARS-CoV-2 enfeksiyonunu engelleyecek mi?

HIV ile yaşayan kişiler için şiddetli COVID-19 hastalığı riskinin artması konusundaki endişe, HIV ile yaşayan kişilerin bağışıklık sisteminin baskılanma olasılığının daha yüksek olduğu varsayımına dayanır. HIV enfeksiyonu, anormal humoral ve T hücresi aracılı immün yanıtlarla ilişkilidir ve çok sayıda fırsatçı enfeksiyona karşı duyarlılıkları artmıştır. Bu nedenle düşük CD4 hücre sayısı, ilerlemiş hastalık, yüksek viral yük ve antiretroviral tedavi almayan HIV ile yaşayan kişiler için özellikle dikkatli olunmalıdır. HIV ile yaşayan kişiler ART ile daha uzun süre yaşadıklarından, çoğunun şiddetli COVID-19 hastalığı ile ilişkili kronik rahatsızlıkları da olacaktır. Bununla birlikte, COVID-19-HIV ile ko-enfekte olduğu bildirilen hastalarda semptomları, hastalık şiddetini, komplikasyonları, multimorbiditeyi ve ölüm oranını spesifik olarak ölçen büyük gözlemsel çalışmalar yapılmamıştır. Klinik ve virolojik olarak stabil olan HIV'li kişilerin, HIV enfeksiyonu olmayan popülasyona göre COVID-19 komplikasyonları için daha fazla risk yaşayıp yaşamayacağı da bilinmemektedir. Şu anda, mevcut veriler esas olarak vaka raporlarında ve COVID-19-HIV ile ko-enfekte hastaların vaka serilerinde görülmektedir.

COVID-19 ile bildirilen HIV ile yaşayan kişilerin oranının daha yüksek multimorbidite, hastalık şiddeti ve potansiyel olarak daha yüksek bir ölüm oranına sahip olduğu görülmektedir. HIV ve COVID-19 hastaları arasında en yaygın komorbiditeler, hipertansiyon, obezite veya hiperlipidemi, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) ve diyabettir. Bir kohort çalışmasının sonuçları, multimorbiditenin (çoğunlukla hipertansiyon ve diyabet) COVID-19-HIV ile ko-enfekte hastalarda COVID-19 bulunmayan HIV ile yaşayanlara göre daha yaygın olduğunu göstermiştir. Veriler COVID-19-HIV ile ko-enfekte olduğu bildirilen hastalar 53-62 yaş arası ölüm oranının, tahmin edilenden yüksek (252 hastada 36 ölüm- % 14,3) olduğunu göstermektedir.

Mevcut çalışmaların gözlemsel tasarımları ve uygun kontrolün olmaması, HIV tedavisinde kullanılan ilaçların COVID-19 bulaşını önleyip önleyemeyeceği veya COVID-19'da morbidite ve mortaliteyi azaltıp azaltmayacağı sonucuna varılmasına izin vermemektedir. COVID-19'u tedavi etmek ve önlemek için etkinliğe sahip antiviral ajanların araştırılması, aktif bir araştırma alanıdır. Örneğin, 199 hasta üzerinde yapılan bir klinik çalışma, ritonavir ile güçlendirilmiş lopinavirin, COVID-19 için standart bakıma göre bir yararı olmadığını göstermiştir. Çin'de yapılan bir araştırma, nükleozid ters transkriptaz inhibitörlerinin (NRTI) ve nükleozid olmayan ters transfer inhibitörlerinin (NNRTI) COVID-19 enfeksiyonunu önlemediğini göstermiştir.

COVID-19 hastalarının büyük bir kısmı asemptomatikken veya hafif semptomlara sahipken, bu incelemelerdeki tüm hastalar semptomatiktir ve çoğu hastaneye kaldırılmıştı. Bu nedenle bu çalışma, yalnızca doğrulanmış COVID-19 teşhisi olan hastalara atıfta bulunur ve şiddetli COVID-19 hastalığı olanları aşırı temsil edebilir. Hastalığının ciddiyeti arasındaki ilişkiyi doğrudan ölçmek için düşük CD4 hücre sayısına veya yüksek viral yüke dayalı alt grup analizleri gerçekleştirilmesi gerekir.

Bugüne kadar mevcut veriler, HIV pozitif kişilerin COVID-19 ile enfekte olabileceğini ve HIV ile enfekte olmayan hastalarla benzer hastalık riski taşıdıklarını göstermektedir. Çoklu hastalık ve ileri yaşın varlığı, COVID-19-HIV ko-enfeksiyonu ile ciddi morbidite ve mortalite için önemli faktörler olarak görünmektedir. Dünya çapında HIV ile yaşayan kişilerin sayısı göz önüne alındığında, bugüne kadar yetersiz literatür tarafından önerilenden çok daha fazla COVID-19-HIV ko-enfeksiyonu olan hasta olması muhtemeldir. Klinisyenler ve araştırmacılar, SARS-CoV-2 ve HIV ile ko-enfekte olabilecek hastalara karşı tetikte olarak veri boşluğunu doldurmaya yardımcı olabilirler.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7391049/

 

Görüşlerinizi Paylaşın