X
Kelime:
Kategori:
Tarih:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ile
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 

Nöroloji Testlerimizde Panellerimizi Genişlettik

Nöroloji Testlerimizde Panellerimizi Genişlettik

Anti-Musk Antikor:

Myastenia gravis (MG), nöromüsküler kavşağın en sık rastlanan bozukluğudur. Otoimmün bir anormalliktir, ancak bazı olgular nöromüsküler kavşakta genetik anormalliklerden kaynaklanabilmektedir. Düşük göz kapağı, bulanık veya çift görme, konuşma bozukluğu, çiğneme ve yutma güçlüğü, kol ve bacaklarda güçsüzlük, kronik kas yorgunluğu, nefes darlığı gibi belirtileri vardır. Türkiye’de yüz binde 50 oranında MG hastası olduğu düşünülmektedir.

MG tanısı özellikle hafif vakalarda genellikle aylar hatta yıllarca gecikir. Olağandışı belirtiler ve remisyonlarla seyreden klinik nedeniyle genellikle psikiyatrik hastalığa işaret eder. Bazen de beyin tümörü veya başka hastalıklarla karışabilir. Tanı için hastalığın oluşumunda suçlanan asetil koline karşı antikor varlığı araştırılmalıdır. Ancak asetilkolin reseptör antikoru - MG hastalarının yaklaşık% 85'inde pozitif bulunur. Asetilkolin reseptör antikoru negatif bulunan  kalan% 15 hastada seronegatif (SN) MG varlığından bahsedilir ve bu hastaların yaklaşık yarısında Anti-MuSK antikoru pozitif bulunur. Asetil kolin reseptör antikoru negatif olan ama klinik olarak MG den şüphe edilen hastalarda mutlaka Anti-Musk Antikor çalışılmalıdır.

Anti-MOG Antikor: Anti-MOG inflamatuvar demyelinize SSS hastalıklarının MS’den ayrımında iyi bir biyobelirteçtir. MOG antikoruna bağlı demiyelinizasyonu olan hastalar Nöromyelitis optika ile ilişkilendirilmiştir.  Klinik bulguları nedeniyle Multipl skleroz ile sıklıkla karışan NMO (nöromyelitis optika) hastalığının tanısı ve Multipl sklerozdan ayrımı çok önemlidir. Tedavileri birbirinden oldukça farklı olan bu iki hastalığın ayrımında NMO antikoru (AQP4) kullanılmaktadır. NMO hastalarının sadece %70 inde NMO Antikoru pozitif bulunmaktadır.  Geri kalan % 30 unda ise Anti-MOG antikor pozitifliği söz konusu olabilir. Hastalığın kesin teşhisi için NMO antikoru negatif olan hastalarda Anti-MOG antikor çalışması da mutlaka yapılmalıdır.

 

Görüşlerinizi Paylaşın