X
Kelime:
Kategori:
Tarih:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ile
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 

Laboratuvardan Haberler

Laboratuvardan Haberler

Laboratuvar Çalışmalarında Kalite

Sağlık sisteminde amaç hastalığı doğru teşhis etmek, hastalıktan sorumlu faktörleri belirlemek ve uygun önleyici ve iyileştirici önlemleri alarak hastalığı kontrol etmektir. Bu sistemin önemli bir ayağını laboratuvar oluşturur. Etkili bir tedavi için doğru tanı, doğru tanı için de doğru laboratuvar testlerinin istenmesi ve doğru şekilde çalışılması gerekir. Kalite kurallarına uygun laboratuvar çalışmaları çok önemlidir. Yanlış yapılan bir test, yapılmayan bir testten daha kötüdür. Laboratuvar kalitesi laboratuvarlarda analitik süreçlerde yaşanabilecek eksiklikleri kontrol etmek, tespit etmek, azaltmak ve düzeltmek için tasarlanmıştır. Laboratuvarda kalitenin amacı; güvenilir, zamanında yapılan, risk belirleyen ve doğru yorumlanan sonuçlar elde etmektir. Kalite hem laboratuvar içi hem de dışında iyi laboratuvar uygulamaları ve yönetimi ile mümkündür.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kalite güvencesi tanımındaki şartlar;

  • Doğru test seçimi
  • Hastanın doğru hazırlanması
  • Örneğin doğru alınması  
  • Doğru test metodunun seçilmesi
  • Doğru referans aralıklarının belirlenmesi
  • Zamanında çalışılması
  • Doğru sonuç alınması ve yorumlanması kriterlerini içerir.

----------------------

Düzen Sağlık Grubu çalışanlarının %72'sini kadın personeller oluşturmaktadır. Kadınlar ile ilgili, sosyal sorumluluk kapsamında, son 3 yıldır hazırladığımız takvimlerimizin sonuncusunu tamamladık. Meşruiyet’ten Bugüne Cumhuriyet’e Yön Veren Kadınlar konulu serimizin 2019 yılı “Cumhuriyet’in Yetiştirdiği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Yeşermesine Katkısı Olan Kadınlarımıza” ait. Bugün aramızda olmayan diğerleri gibi, yaşam amaçlarını Türk kadınının toplumda, iş hayatında ve siyasette söz sahibi olması için belirlemiş hepsine şükranlarımızı sunuyoruz.

Takvim içeriği için www.duzen.com.tr internet adresini kullanabilirsiniz.

Kadın haklarının nasıl/ ne şekilde sağlandığını her fırsatta hatırlıyor ve hatırlatmaya devam ediyoruz. Dünya Kadın Hakları Günü olan 5 Aralık tarihinde sosyal medya hesaplarımızdaki paylaşımımızı tekrarlıyoruz.

Dünyanın gelişmiş ülkelerinde yaşayan hemcinslerinin aksine, 1926 yılında Türk Medeni Kanununun kabulü ile aile ve sosyal çevrede birey olarak yerini alan Türk kadını, 5 Aralık 1934 yılında seçme ve seçilme hakkına sahip olarak Türk siyasi hayatında da söz sahibi olmuştur. Bugün, 100 yıl önce yaşamış büyükanneleri gibi hakları için mücadele etmek zorunda değildir. Sağlıklı bir toplumun ön şartı kadının eğitimli ve bilinçli olmasıdır. Bu anlayış ile kadınlarımızın sahip oldukları hakların farkında olması, yeni ufukların kapılarını açacak anahtardır.

Kendi şansını yarat! Sahip olduğun hakların farkında ol! Farkında olmakla yetinme, kullan! Ve bu hakları sağlayan Cumhuriyet değerlerine minnetle, şükranla sahip çık, onları daha ileriye taşı!

“Binaenaleyh, kadınlarımız hatta erkeklerden daha çok münevver, daha çok feyizli, daha fazla bilgili olmaya mecburdurlar."

Mustafa Kemal Atatürk, Mart 1923; S, D, II. Atatürk’ten Düşünceler kitabından alınmıştır.

 

Görüşlerinizi Paylaşın