X
Kelime:
Kategori:
Tarih:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ile
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 

Erkek İnfertilitesinin Laboratuvar İncelemesinde Bilgisayar Destekli Semen Otoanalizörleri (CASA Sistemleri)

Erkek İnfertilitesinin Laboratuvar İncelemesinde Bilgisayar Destekli Semen Otoanalizörleri (CASA Sistemleri)

İnfertilite tüm Dünya’da milyonlarca insanın sorunudur. İnfertilite vakalarının yaklaşık %30-50 si erkeğe bağlı nedenlerle ortaya çıkmaktadır. İnfertilite nedeniyle başvuran çiftlerde kolaylığı nedeniyle ilk inceleme erkekde yapılmaktadır. Erkeğin infertilite yönünden muayenesinde semen analizi (spermiogram) önemli bir laboratuvar testidir. Semen analizi metodolojisine ilişkin DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) 1980 yılından beri tüm Dünya’da referans alınan klavuz el kitabı yayınlamaktadır. En son 5. Revizyonu yayınlanmıştır. Konvansiyonel mikroskobik inceleme esasına dayanan bu metodolojide semende miktar, pH, görünüm, sperm yoğunluğu, sperm hareketliliği, normal sperm morfolojisi parametreleri belirlenir. Semen analizinde konvansiyonel yöntem (mikroskobik inceleme) uzun zamana ve çok iyi yetişmiş operatörlere ihtiyaç gösterir. Bu nedenle bilgisayar destekli semen analizörleri (CASA) geliştirilmiştir. CASA sistemlerinde genellikle mikroskop sahalarından ardışık statik sperm görüntüleri alınır ve bu görüntüler üretici firmanın özelleştirilmiş yazılım programında değerlendirilir. Yaklaşık 30-40 yıldır CASA sistemleri kullanıma sunulmuş olmasına rağmen ancak son yıllardaki otomasyon teknolojisindeki gelişmeler yapay zeka algoritması ile optik görüntüleme teknolojisini kullanan gelişmiş otomatize sistemlerin kullanılmasına olanak sağlamıştır. Bu yeni CASA cihazlarında semen analizinin temel parametreleri ( sperm konsantrasyonu, total ve ileri hareketli spem yüzdesi ve normal sperm morfolojisi) parametreleri yanında sperm kinematik özellikleri LIN (Eğri çizgisel yolun doğrusallığı), STR (Ortalama hareket yolunun doğrusallık derecesi), WOB (Salınım hareketi), VAP (Ortalama yol hızı), VSL (Doğrusal hız) , VCL (Kavisli hareket hızı), ALH (Sperm başının lateral deplasman amplitüdü), BCF (Çaprazlama sıklığı ) ve ayrıntılı sperm morfoloji parametreleri (baş uzunluğu, baş genişliği, baş çevresi, baş alanı, kuyruk uzunluğu) belirlenebilmektedir. Bu sistemlerin kullanılması daha objektif değerlendirme yapılması, daha hızlı sonuç, ölçüm hassasiyeti ve tekrarlanabilirliği yüksek görselle desteklenen veriler üretilmesine imkan sağlamaktadır.

DÜZEN LABORATUVARLARINDA YENİ TEKNOLOJİ CASA SİSTEMLERİ KULLANIMA GİRMİŞTİR!

 

Görüşlerinizi Paylaşın