X
Kelime:
Kategori:
Tarih:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ile
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 

Yeni aşılar: Ne kadar iyi?

Yeni aşılar: Ne kadar iyi?

Aşıların geliştirilmesi insanoğlunun bulaşıcı hastalıkları önlemesinde yeni bir çağı başlatmıştır. Kızamık, boğmaca, tifo vb. birçok hastalığın etkeni mikroorganizmaya karşı aşı geliştirilmiş olmasına karşın genetik yapısı stabil olmayan, antijenik yapısı karmaşık, immünolojik yanıtın tam anlaşılamaması gibi teknik güçlükler nedeniyle bazı mikroorganizmalar için henüz aşı geliştirilememiş, bu hastalıkların önlenmesinde başarı sağlanamamıştır. Bu gruptan sıtma ve lyme hastalıkları için 2015 yılı sevindirici haberleri ve umut verici gelişmeleri getirmiştir. Yeni aşıların geliştirilmesi yanında Çinli araştırıcı YouyouTu, çoklu ilaçlara bile dirençli sıtma vakalarının tedavisinde büyük katkı sağlayacağı düşünülen geleneksel Çin tıbbından yararlanarak geliştirdiği "artemisinin" adlı sıtma ilacı nedeniyle 2015 Nobel tıp ödülünü kazanlar arasında yer almıştır.

Sıtma Aşısı*

Sıtma aşısı ile ilgili uzun yıllardır 10 u aşkın firmanın yürüttüğü aşı geliştirme çalışmaları 2015 Temmuz ayında Glaxo Smith Kline Biological firmasının sıtmanın en ağır seyreden ve öldürücü türü olan Plasmodium falciparum a karşı ürettiği Mosquirix jab (RTS,S) aşısı için "European Medicines Agency" etkinliği ve güvenirliliği yönünden olumlu görüş bildirmiştir.

Bu gelişme üretilen aşı için yeşil ışık anlamına gelmekte olup Dünya Sağlık Örgütünün söz konusu aşıyı gelişmekte olan ülkeler için tavsiye etmesi beklenmektedir.

Üretilen aşıya ilişkin son veriler ağır vakaların ve ölümlerin % 50 azalması hedefine ulaşıldığını ve bağışıklığın bir yıldan uzun süre devam ettiğini göstermiştir. Ancak yürünecek daha çok yol vardır. Halen daha iyi bir alternatif olmadığından "Mosquirix jab" aşısının 2016 da Afrika'da kapsamlı uygulamasının başlaması beklenmektedir. Aşının halen var olan geleneksel önleyici, tanı ve tedavi önlemleri yerine ikame edilmesi değil bunlara ilave bir yarar sağlayabileceği vurgulanmaktadır. İkinci kademe hedef olan klinik vakaların % 80 azalması ve bağışıklığın 4 yıldan uzun sürmesi aşamasına ulaşmak için yeni nesil RTS, S aşısı veya farklı bir yeni aşı geliştirilmesi için 2025 yılı öngörülmektedir.

*Sıtma aşısı onay aldı. www.duzen.com.tr

Lyme Hastalığı Aşısı

Dünya'da geniş bir coğrafyada ciddi bir sağlık sorunu olan ve kenelerden bulaşan "Lyme Hastalığı" nın önlenmesi için araştırıcılar yeni bir yol bulmuşlardır.

Laboratuvar mühendisliği ile geliştirilen bir antikor ile insanların lyme hastalığına neden olan Borrelia bakterilerinden tamamen korunabileceği fare deneylerinde gösterilmiştir. Bu gerçek bir aşı değil monoklonal antikordur. Genelde aşı, bakteri veya virusun bir parçasının insana verilmesi ile vücutta buna karşı antikor üretilmesi ve buna bağlı bağışıklık oluşturulması şeklinde işlev görmektedir. Burada ise MassBiologic firması, genetik mühendisliği yolu ile farelere insan bağışıklık sistemi genlerini yerleştirmiş, daha sonra fareleri lyme hastalığı etkeni Borrelia bakterilerine karşı bağışıklamıştır. Bu yolla farede üretilen antikorları toplayarak kullanılabilir hale getirmiştir. Burada koruyucu antikorların üretim fabrikası gen mühendisliği harikası fareler olmaktadır. Farede üretilen bu antikorlar, etkilendiği düşünülen insanlara verildiğinde yüksek titrede bağışıklık elde edilmekte ve doğrudan lyme hastalığı etkeni bakteriye etkili olmaktadır. Ancak bağışıklık pasif olarak transfer edilmektedir. Bu teknolojinin Kırım Kongo Kanamalı Ateşi gibi ülkemiz için de sorun olan ve halen aşısı bulunmayan diğer bazı hastalıklar için de kullanılabilmesini umut etmekteyiz.

Kaynaklar:

  • www.nobelprize.org/nobel_prizes/lists/year
  • www.duzen.com.tr sağlık bilgileri
  • www.bbc.com/news/health-33641939
  • Sivrisinek resmi www.bbc.com/news/health-33640616 alınmıştır
  • Kene resmi http://www.yearoutgroup.org/planning-your-gap- year/helpful-information/health-advice/lyme-disease/ alınmıştır http://nbcnews.to/1WSeD
 

Görüşlerinizi Paylaşın