X
Kelime:
Kategori:
Tarih:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ile
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 

Uluslararası Uzay İstasyonundaki Mikroplar Araştırılıyor

Uluslararası Uzay İstasyonundaki Mikroplar Araştırılıyor

Kasım 2018 de BMC Microbiology dergisinde yayınlanan bir makalede ABD de Uluslararası Uzay İstasyonunda astronotların sağlığı yönünden istasyondaki mikroorganizmaların araştırıldığı ve 2015 yılında izole edilen suşların genomlarının Dünya’da hüküm süren klinik suşlardaki genom yapısıyla mukayese edildiği rapor edilmiştir. Uzay istasyonunun tuvalet ve egzersiz platformundan izole edilen 5 adet Enterobacter suşunun genomlarının kısa bir süre önce birkaç hastanede yenidoğan ve bağışıklığı baskılanmış kişilerde fırsatçı enfeksiyonlara neden olduğu bildirilen 3 Enterobacter bugandensis türü ile benzer antimikrobiyal direnç paternine sahip olduğu tespit edilmiştir. Yazarlar, uluslararası uzay istasyonundaki bu bakterilerin taşıdığı 112 genin hastalık ve virulansla ilgili olduğunu ancak mevcut hali ile insanlar için patojen olmadığını, bilgisayar analizleri sonucu % 79 olasılıkla hastalık potansiyeline sahip olabileceğini belirlemişlerdir. Araştırıcılar söz konusu bakterilerin gelecekteki uzay çalışmalarına potansiyel etkilerinin her yönü ile araştırılması gerektiğini düşünmektedirler. E. bugandensis gibi fırsatçı patojen bakterilerin ne ölçüde hastalık tehdidi oluşturduğunun belirlenmesi için çevresel faktörleri de kapsayan birçok faktörün bu arada mikroyerçekimi, uzay istasyonu ve uzay aracı ile ilgili koşulların patojenite ve virulans üzerindeki etkilerinin de araştırılmasının gerekebileceği ifade edilmektedir.

Hastalık etkeni ve antibiyotiklere dirençli bakterilerin potansiyel olarak uzay istasyonunda bile bulunabileceği bulgusu antibiyotik dirençli hastalık etkeni bakterilerin insan sağlığını tehdit etmede ulaştığı boyutu gözler önüne sermektedir.

 

Görüşlerinizi Paylaşın