X
Kelime:
Kategori:
Tarih:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ile
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 

SARS-Cov-2 Varyantlarının Klinik Şiddetine Mrna Aşılarının Etkinliği

SARS-Cov-2 Varyantlarının Klinik Şiddetine Mrna Aşılarının Etkinliği

Yayınlanan yakın tarihli bir çalışma, SARS-CoV-2 Alfa, Delta ve Omicron varyantlarının (VOC'ler) klinik ciddiyetini ve aşı etkinliğini incelemiş ve karşılaştırmış.

SARS-CoV-2'nin çeşitli VOC'lerinin, farklı yaş gruplarındaki hastalar arasında bulaşıcılık, klinik şiddet ve hastaneye yatış riski açısından farklılık gösterdiği bilinmektedir. Yeni ortaya çıkan VOC'lerin COVID-19 enfeksiyonlarının epidemiyolojisi üzerindeki etkisini anlamak ve COVID-19 aşılarının etkinliğini değerlendirmek, pandemiye karşı etkili önlemler formüle etmek için çok önemlidir.

Bu amaçla, bu prospektif gözlemsel çalışmada ABD'de COVID-19 ile ilgili hastaneye yatışlarda SARS-CoV-2 Alfa, Delta ve Omicron VOC'lerinin klinik ciddiyeti ve COVID-19 mRNA aşılarının virüse karşı sağladığı koruma değerlendirildi.

Demografik bilgiler, aşı durumu, tıbbi durumlar ve komorbiditeler dahil olmak üzere uygun bireylerin verileri, aşılama tarihleri ​​ve uygulanan aşı türü gibi bilgilerle birlikte toplandı. Hasta tarafından alınan COVID-19 mRNA aşı dozlarının sayısına göre, çalışma grupları sınıflandırıldı. Alfa, Delta ve Omicron VOC'lerini karşılaştırmak için üç parametre kullanıldı;

  • Her bir VOC'nin neden olduğu hastaneye yatışlara karşı COVID-19 mRNA aşılarının etkinliği,
  • 2- Hastanede yatan aşılanmış ve aşılanmamış hastalarda her VOC için hastalığın şiddeti,
  • invaziv mekanik ventilasyon veya ölüm gerektiren hastalarda hastalığın ilerlemesinin önlenmesinde aşı etkisi

Çalışmada, 5.728'i COVID-19 hastası ve 5.962'si kontrol olmak üzere toplam 11.690 hasta analiz edildi; %57'sinde Alfa, %97'sinde Delta ve %77'sinde Omicron vardı.

COVID-19 ile ilişkili hastaneye yatışa karşı aşı etkinliği 5.582 hasta ve 5.962 kontrol üzerinde test edildi. İki doz mRNA aşısının uygulanmasından sonra aşı etkinliği, Alfa döneminde %85, Delta’nın baskınlığı sırasında %85 ve Omicron’un baskın olduğu dönemde  %65 bulundu. Üçüncü mRNA aşı dozu uygulanmasından sonra aşı etkinliği, Omicron döneminde %86 oldu.

Aşı son dozu üzerinden geçen süre de önemliydi; ikinci aşı dozu semptom başlangıcından 14-150 gün önce alındığında Delta için %88 olan etkinlik, 150 günden önce uygulandığında ise %81'di. Delta döneminde üç doz aşı alan hastalarda, aşı etkinliği %94, bağışıklığı baskılanmış hastalarda %87 etkinlik gözlendi.  

Genel olarak, hem aşılı hem de aşısız hastalar dahil olmak üzere, 582/5,413 (%11) COVID-19 hastası, 28 gün içinde öldü; bunlara 81/1,060 (%8) Alfa grubunda, 461/3.788 (%12) Delta grubu ve 40/565 (%7) Omicron grubundaydı.

Aşı olmamış vakalar arasında, DSÖ Klinik İlerleme Ölçeğindeki COVID-19 şiddeti Delta grubu için en yüksekti, Omicron grubu için ise en düşüktü. DSÖ Klinik İlerleme Ölçeğindeki COVID-19 şiddeti, Alfa, Delta ve Omicron grubunda aşılanmış vakalar için aşılanmamış vakalardan önemli ölçüde daha düşüktü.

Çalışma, mRNA aşılarının, SARS-CoV-2 Alpha, Delta ve Omicron VOC'lerinin neden olduğu COVID-19 ile ilişkili hastaneye yatışlara karşı korumada oldukça etkili olduğunu gösterdi. Özellikle, iki mRNA aşı dozu, Delta ve Alpha için, üç aşı dozu ile Omicron vakaları için COVID-19 ile ilgili hastaneye yatışlara karşı aynı düzeyde koruma sağlandı. Aşılı vakalarda aşısız vakalara göre daha düşük hastalık şiddeti gözlenmesi, aşıların COVID-19'un klinik şiddetine karşı önleyici yeteneğini kanıtladı.

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.02.06.22270558v1.full-text

                                                                                                                                                                  Uzm.Dr. Tutku Taşkınoğlu

 

 

Görüşlerinizi Paylaşın