X
Kelime:
Kategori:
Tarih:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ile
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 

Niçin Solunum Yolu Virüslerini Birlikte Tarayalım?

Niçin Solunum Yolu Virüslerini Birlikte Tarayalım?

Solunum Virüslerinin Hızlı ve Multipleks PCR ile tespiti

COVID-19 haberleri şu anda insanları etkileyen tek virüsün SARS-CoV-2 olduğunu düşündürebilir. Ama her yıl düzenli olarak ortaya çıkan birçok virüsün, özellikle solunum yolu virüslerinin olduğunu hatırlamak önemlidir. Bu virüsler dünya çapında en yaygın hastalıklardır. Kendi kendine iyileşen üst solunum yolu enfeksiyonları (ÜSYE) olabileceği gibi şiddetli alt solunum yolu enfeksiyonlarına (ASYE) neden olabilirler. Özellikle bebeklerde ve yaşlılarda hastaneye yatış, morbidite ve mortalitenin önemli nedenleridir. Hastalık tedavisinde kullanılan ilaçların farklı olması hastalık etkeninin hızlı tespitini gerektiriyor.

Solunum hastalığına neden olan spesifik patojeni belirlemek için laboratuvar testleri, klinik yaklaşıma ve tedaviye karar vermek için önemlidir. Şiddetli ASYE ile başvuran bağışıklığı baskılanmış hastalarda tüm solunum yolu virüsleri için test yapılması, ciddi solunum yolu enfeksiyonu olan bebeklerde ve çocuklarda tedavinin planlanabilmesi için respiratuar sinsityal virüs (RSV) varlığının araştırılması kıymetlidir.

Solunum sekresyonlarında (Nazofarengeal sürüntü, boğaz sürüntüsü, tükürük, balgam, BAL) multipleks-PCR testi, solunum yolu enfeksiyonlarının tanısı için oldukça hassas bir yöntemdir. İnfluenza virüsü, parainfluenza virüsü, RSV, hMPV, bocavirüs, adenovirüs, rinovirüs veya  koronavirüslerin ayrımı yapılabilir. Viral patojenlere ek olarak, ciddi ASYE nedeni olan atipik bakteriyel patojenleri de tanımlayabilir.

Multipleks-PCR kullanımı ve etkenin erken tespiti yatan hasta kalış süresini, yatarak tedavi maliyetlerini veya antibiyotik uygulamasını azaltabilir.

 

Görüşlerinizi Paylaşın