X
Kelime:
Kategori:
Tarih:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ile
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 

İnsan Papilloma Virüsü (Hpv)

İnsan Papilloma Virüsü (Hpv)

İnsan papilloma virüsü (HPV) ile ilişkili kanserler dünya çapında önemli bir halk sağlığı sorunudur. Hemen hemen tüm serviks kanserleri HPV ile ilişkilidir ve % 70 oranında HPV tip 16 ve 18'in neden olduğu bilinmektedir. Diğer taraftan serviks dışında kanserlerin (örneğin anal, vulvar, orofaringeal) değişken oranlarda HPV ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Ve HPV ile ilgili olanların % 90'ından fazlasında HPV tip16-18 ile ilgilidir. Gelişmekte olan ülkelerde serviks kanseri gelişiminde HPV (Human papilloma Virus)’nin rolü çok büyüktür.  HPV aşılarının yaygın olarak kullanımı ile serviks kanseri insidans ve mortalitesi en az üçte iki oranında azaldığı bilinmektedir. Genç ergen kızların aşılanması ile birlikte yetişkin kadınlar için serviks kanseri tarama programlarında HPV taranması ile mortalitede azalma daha hızlı gerçekleşebilir. Endüstrileşmiş dünyada, servikal olmayan HPV ile ilişkili kanserler, özellikle orofaringeal kanserler hızla artmaktadır. Bu nedenle, HPV ile ilişkili servikal olmayan kanserlerin azaltılması endüstrileşmiş dünyada daha büyük bir öneme sahiptir ve HPV aşısı korunma için önemli bir yöntemdir. Bu nedenle aşılamada hedef sadece genç kızlar olmamalı genç erkeklerde de aşılama programları planlanmalıdır.

 

Görüşlerinizi Paylaşın