X
Kelime:
Kategori:
Tarih:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ile
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 

Hepatit C Neden Önlenemedi?

Hepatit C Neden Önlenemedi?

Her biri farklı bir virüs yoluyla enfeksiyon yapan Hepatit A, B, C, D ve E, karaciğeri hedef alan viral hastalık türleridir.

Hepatit, karaciğer iltihaplanmasıdır.

Özellikle Hepatit C (HCV) ve Hepatit B (HBV) iki şekilde enfeksiyon yapar: Akut ve kronik.

Akut hepatit, virüse maruz kaldıktan sonraki ilk altı ay içinde meydana gelir; koyu sarı idrar, yorgunluk, ateş ve sarılık yapar.

Kronik hepatit ise karaciğer hasarı, siroz, karaciğer kanseri ve ölüm gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olur.

Tüm Dünya’da milyonlarca insanın kronik hepatit olduğu tahmin edilmektedir. Ama bu hastaların çoğu virüse sahip olduğunu bilmeden yaşamaktadır ve genellikle komplikasyonlar ortaya çıkana kadar farkına varmazlar. Karaciğeri hedef alan bu iki virüsten HBV için başarılı bir aşı geliştirilmişken HCV'ye karşı aşı geliştirilmesinde önemli zorluklar söz konusudur.

HCV aşısı geliştirilememesinin bu kadar zor olmasında viral ve viral olmayan birçok faktör söz konusudur.

HCV, akut enfeksiyonu takiben büyük oranda kronik hepatite (%50-80) yol açan birkaç farklı bağışıklık kaçış stratejisi geliştirmiştir. Oysa HBV bağışıklığı yeterli yetişkinlerin sadece %5-10'unda kronik hepatit geliştirir. Hepatit C virüsü, HBV ile karşılaştırıldığında son derece yüksek genetik çeşitlilik (genotipler arasında %30 nükleotid farklılığı) sergiler. HCV, birbirinden çok farklı olabilen yedi genotipe sahiptir. Virüs ayrıca kolayca mutasyona uğrar, bu da bağışıklık sisteminin virüsü tanıyıp müdahale etmesini zorlaştırır. HCV'nin konakçı bağışıklık sisteminden kaçma mekanizmaları hem doğuştan gelen hem de edinilmiş bağışıklık cevaplarını etkiler. Doğuştan gelen bağışıklık sisteminden kaçma, dendritik ve doğal öldürücü hücre tepkilerinin bozulmasını ve tip I IFN (interferon) indüksiyonunun azaltılmasını içerir. Diğer bir kaçış mekanizması, HCV'nin, CD81'den bağımsız bir şekilde doğrudan hücre-hücre teması yoluyla naif hücrelere aktarılabilmesidir, böylece nötralize edici antikorların etkisinden kaçar. Edinilmiş bağışıklık cevabından kaçmak için ise kullanılan mekanizma virüsün sürekli yeni varyantlar üretmesidir. HCV evrimi sırasında HCV glikoproteinlerinde tek nokta mutasyonları, glikozilasyon bölgesi modifikasyonları meydana gelir. Tersine, HBV zarf proteini (yani hepatit B yüzey antijeni veya HBsAg), yüksek oranda korunur ve nadiren küçük modifikasyonlara uğrar. Bu zorluklara ek olarak, araştırmacılar henüz bir aşının etkinliğini test etmek için ihtiyaç duyulan uygun bir hayvan modeli de belirleyememiştir.

Aşıların insanlarda nasıl çalıştığını test etmeden önce hayvan deneylerine ihtiyaç vardır. Sıklıkla kemirgenler ve şempanzeler kullanılır. Ama hayvanların bağışıklık sistemleri genellikle hepatit C virüsünü temizleyebilir, bu da aşının mı yoksa hayvanın doğal bağışıklığının mı sonuç üretip üretmediğini anlamayı zorlaştırır.

 

Görüşlerinizi Paylaşın