X
Kelime:
Kategori:
Tarih:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ile
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 

Erişkinlerde Günlük Yüksek Doz D Vitamini Kullanımının Kalp Hastalıkları Ve Kanser Hastalığı Üzerine Etkisi

Erişkinlerde Günlük Yüksek Doz D Vitamini Kullanımının Kalp Hastalıkları Ve Kanser Hastalığı Üzerine Etkisi

Bu yılın Kasım ayı içerisinde Amerikan Kalp Cemiyeti'nin (AHA) yıllık bilimsel toplantısında, VITAL (Vitamin D and Omega-3 Trial) adlı geniş randomize klinik çalışma sonucuna göre günlük 2000 IU Vitamin D3 takviyesi ve plasebo alan Amerikalı erişkin kişiler arasında kanser gelişimi ve kalp sağlığı riski açısından anlamlı bir fark olmadığı ortaya koyuldu. Yani 50 yaş üzeri sağlıklı erişkinlerde günlük yüksek doz D Vitamini kullanımı invaziv kanser gelişimi veya kardiyovasküler hastalıkları azaltmıyordu! Araştırma sonuçları New England Journal of Medicine (NEJM) adlı dergide 10 Kasım 2018 tarihinde yayımlanmıştır.

Araştırma sonuçları kemikleri güçlendiren, obezite ve diyabet ile kalp ve otoimmün hastalıklara yönelik koruyucu olduğu düşünülen bir ilaç olarak kabul edilen vitamin D'nin popülerliğini sorgulatabilir mi?

Araştırmacılar bugüne kadar kan vitamin D düzeyi düşük olan kişilerde kalp krizi, felç, kalp yetmezliği ve atrial fibrilasyon gibi problemlerin görülme riskinin yüksek olduğunu biliyorlardı. Ancak, bir faz 3 klinik çalışması olan VITAL, özellikle D vitamini düzeylerinin artmasının kardiyovasküler hastalığı önleyip önleyemeyeceğini test etmek için yapılan en büyük randomize klinik çalışma olarak sunulmuştur.

Çalışma erkeklerde 50 yaş ve üzeri, kadınlarda 55 yaş ve üzeri toplam 25871 Amerikalı katılımcıyı 6 yıla yakın süreyle takip etti. Katılımcılar nispeten sağlıklı, öncesinde kardiyovasküler hastalığı veya kanser rahatsızlığı olmayan, non-melanom cilt kanseri hariç, kişilerdi. Çalışma aynı zamanda 5106 siyahi katılımcıyı da içeriyordu. Koyu tenli olmanın yani pigmentasyonun ciltte D vitamini üretimini azalttığı ve vitamin düzeylerini azalttığı bilinmektedir.

Günlük 2000 IU D3 vitamini alan grupta 396 kişi, plasebo grubunda ise 409 kişi kalp krizi veya felç geçirmiş ya da kardiyovasküler hastalıklar nedeniyle kaybedilmiştir. Kanser hastalığı açısından bakıldığında D3 vitamini alan grupta 793 kişide, plasebo alan grupta ise 824 kişide meme, prostat ve kolorektal kanser gibi invaziv kanserlerin gelişmiş olduğu görüldü.

Daha önceki çalışmalar D vitamininin kalp hastalığı ve kanseri önlemede azda olsa bir etkisinin olabileceğini belirtiyordu. Ancak bu çalışmalar daha küçük çaplı ve düşük vitamin D düzeyleri ile yapılmış ve çoğu kemik sağlığının gücü gibi diğer sağlık sorunları üzerine kurgulanmıştı.

Çalışma aynı zamanda omega-3 balık yağı takviyesinin etkisini de gözden geçirmiştir. Araştırmacılar, Vitamin D'de olduğu gibi günlük 840 miligram omega-3 yağ asidi içeren 1 gramlık kapsül kullanımının plasebo ile karşılaştırılmasında kalp sağlığı ve kanser üzerine primer korumada anlamlı bir fark olmadığını ortaya koymuşlardır.

Kaynak: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1809944

 

 

Görüşlerinizi Paylaşın