X
Kelime:
Kategori:
Tarih:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ile
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 

Dünya Biyoçeşitlilik Günü

Dünya Biyoçeşitlilik Günü

En basit tanımıyla biyoçeşitlilik: bir bölgede yaşayan canlıların çeşit ve sayıca zenginliğidir. Yani belirli bir bölgedeki canlı türleri arasındaki farklar o bölgenin biyoçeşitliliğini oluşturur.  Bu çeşitliliği iklim, sıcaklık, ışık, su gibi cansız faktörler önemli ölçüde etkilerler.

İnsan ve çevre sağlığının varlığı ve korunmasında ekosistemlerin yerinin büyük olması ekosistemlerdeki dengenin ana kahramanı olan ‘biyoçeşitliliğin’ önemini daha da artırmaktadır. Soluduğumuz havadan içtiğimiz suya, yediğimiz yiyeceklerden ürettiğimiz ilaçların hammaddesine kadar hayati önemdeki ihtiyaçlarımızın karşılanmasında kullandığımız canlı kaynaklarının temelidir biyoçeşitlilik. Ayrıca biyoçeşitliliği oluşturan hayvan ve bitki türlerinin fazlalığı o ülke ve bölge için ciddi ekonomik kazanç anlamına da gelmektedir.

Dolayısıyla; biyoçeşitliliği korumak ve artırmak tüm gezegenimizin ve ekosistemlerin de devamlılığını sağlamak anlamına gelmektedir. Ne yazık ki, son zamanda oldukça artan, doğal yaşam alanlarının yıkımını, kirlilik ve atık artışını, iklim değişikliğini, istilacı türlerin artışını, kontrolsüz avlanmaları, yoğun kimyasal kullanımlı tarım uygulamaları gibi olumsuzlukları önleyemediğimiz sürece gezegenimizdeki biyoçeşitliliği gitgide kaybedecek ve buna bağlı ekosistemlerdeki bozulma nedeniyle hayati öneme sahip ihtiyaçlarımızı karşılamada ciddi kıtlık çekeceğiz.

Biyoçeşitliliğin azalmasında etkisi olan bu faktörlerle ilgili bireysel hareketten başlayarak, ulusal ve küresel boyutta sürdürülebilir koruma ve kalkındırma çalışmalarının ciddi şekilde ele alınarak belirli politikalara bağlanması, küresel çapta yapılan çalışmalarda ülkelerin vadettikleri çalışmaları ivedilikle gerçekleştirerek sürekliliğini sağlamaları gerekmektedir.

Hepimiz çözümün birer parçasıyız. Başka bir Dünya yok! Doğayı koru, dünyaya sahip çık.

 

Görüşlerinizi Paylaşın