X
Kelime:
Kategori:
Tarih:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ile
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 

Diyabetin Alzheimer Üzerine Etkisi

Diyabetin Alzheimer Üzerine Etkisi

Avustralya'daki Monash Üniversitesinden Dr. Velandai Srikanth'in son çalışması, geç yaşta ortaya çıkan tip 2 diyabetli, biliş durumu normal, hafif bozuk ve demanslı olan hastalarda beyin omurilik sıvısında (BOS) tau proteininin yüksek düzeyde olduğu göstermektedir.

Srikanth'a göre, BOS da yüksek düzeyde tau protein varlığı, beyinde tau düğümlerinde birikimi yansıtmaktadır ve sonuçlar tip2 diyabet varlığının tau protein birikimini arttırabileceğini düşündürmektedir. Bu sonuçlar, tip2 diyabet hastalarında neden neredeyse iki kat daha fazla Alzheimer veya demans gözlendiğini açıklayabilir.

Çalışmada, Alzheimer hastalığının erken tanısında kullanılabilecek biyobelirteçlerin belirlenmesi amacıyla 2003'de başlanan çalışma verileri esas alınmıştır. Bu biyomarkerlar, tip 2 diyabeti olan ortalama yaşı 75,5 olan 124 hastada ve 692 tip 2 diyabeti olmayan hastada karşılaştırılmıştır. Katılımcılardan 415 hastadan BOS örneği alınabilmiştir. Tip 2 diyabeti olan BOS total tau ve fosforile-tau (p-Tau) miktarının, yaş, cinsiyet, bilişsel durum, APOE varlığından bağımsız olarak yüksek olduğu gözlenmiştir. Diğer taraftan tip 2 diyabet varlığı ile β amyloid (Aβ), PET scan görüntüleri arasında bir ilişki saptanamamıştır. Daha önce ki çalışmalarda bulunan β amyloid (Aβ) ile tip 2 diyabet arasındaki ilişkinin çalışmaların postmortem yapılması nedeniyle olduğu düşünülmektedir. Diğer bir bulgu da, tip 2 diyabeti olan hastalarda p-tau yüksekliğinin hafif biliş bozukluğu olanlarda gözlenmesidir. Oysa total tau ve β amyloid (Aβ) ile bu ilişki saptanmamıştır.

816 katılımcıda kortikal kalınlık ölçülmüş ve normal bilişsel aktivitesi olanlarda normal, hafif biliş bozukluğu ve demansı olanlarda da incelme olduğu gözlenmiştir. Tip 2 diyabeti olan hastalarda ise kortikal incelmenin frontal ve pariyetal korteks yerine, Alzheimer için spesifik mezial temporal sahada olduğu görülmüştür.

Tip 2 diyabette p-tau düzeylerinin neden arttığının mekanizması açık değildir. Diyabet birçok organda, düşük derecede inflamasyona neden olmaktadır. Beyinde de benzer inflamasyona nededn oluyor olabilir. Demansın tedavisini bulmak istiyorsak bu mekanizmayı çözmek bize yardımcı olacaktır. Tip 2 diyabet ve tau protein ilişkisinin bulunması umut verici ama yeterli değildir.

 

Görüşlerinizi Paylaşın