X
Kelime:
Kategori:
Tarih:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ile
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 

COVID-19’un Tetiklediği Oto Antikorlar

COVID-19’un Tetiklediği Oto Antikorlar

Bu semptomlara neyin neden olduğu tam olarak anlaşılmamıştır ama olası mekanizmalardan biri otoimmün reaksiyonların tetiklenmesidir. Oto antikorlar, bağışıklık sistemi tarafından üretilen ve kişinin kendi proteinlerinden bir veya bir kaçına karşı reaksiyon göstermesine neden olan ve otoimmün hastalıklara neden olabilen antikorlardır. Çoğu zaman bu oto antikorların oluşumunu enfeksiyonlar tetikler.

SARS-CoV-2 enfeksiyonunun da otoimmün komplikasyonları tetikleyebileceğine ve Guillain-Barre Sendromu dahil olmak üzere bir dizi otoimmün bozukluğa neden olduğuna dair yayınlar vardır. Clinical & Experimental Immunology dergisinde 3 Haziran 2021'de yayınlanan bir çalışmada, COVID-19'u takiben iyileşme döneminde olan 84 kişide oto antikorların varlığı araştırıldı. COVID-19 hastalarının beşte üçünde oto antikorlar tespit edildi ve bunlar daha çok epidermal hücreler arası dokuya ve iskelet kasına karşıydı. Bu antikorlar zamanla kalıcı olmuş ve COVID-19 sonrası nekahet döneminde de tespit edilmiştir. Ayrıca, kalp ve düz kas antikorlarını hedefleyen antikorlar da tespit edildi. Ama hastaneye yatırılmamış hastalarda kalp ve iskelet kası oto antikorları bulunmadı.

Bu çalışma, COVID-19 enfeksiyonunun seçici oto antikor üretimi ile bağlantılı olduğunu göstermekle beraber bu oto antikorların, hastalarda semptomlara neden olup olmadığı ve SARS-CoV-2 enfeksiyonunun uzun vadeli sonuçlarına katkıda bulunup bulunmadığı henüz bilinmemektedir. Bu oto antikorların uzun soluklu COVID-19 tedavisinde hedef olup olmayacağı daha ileri araştırmalarla anlaşılacaktır.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cei.13623

 

Görüşlerinizi Paylaşın