X
Kelime:
Kategori:
Tarih:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ile
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 

COVID-19'dan Sonra Tele-Sağlık

COVID-19'dan Sonra Tele-Sağlık

COVID-19 pandemisi, tele-sağlığın benimsenmesini hızlandırdı, ama pandemi azaldıktan sonra sağlık hizmeti içi ne kadar kullanılabilir olduğu konusu tüm dünyada tartışılıyor. 

7 Ekim'de çevrimiçi olarak düzenlenen Journal of the Advanced Practitioner in Oncology konferansında bir panel tartışması sırasında tele sağlık ve uzaktan triaj yöntemlerinden özellikle onkoloji uygulamaları için “saklanmaya değer yenilikler” adı altında bahsedildi. Tele-sağlığın, sağlık hizmeti dokusunun kalıcı bir parçası olması nasıl mümkün olur ve ne kadar yararlı olduğu tartışıldı.

Tele-Sağlık uygulaması, kanser bakım süreci boyunca müdahalelerin etkinliğini ve erişimini artırmak için pandemi sırasında muazzam bir destek sağlamıştır. Kanser önleme, erken teşhis ve tedavide tele sağlık hizmeti, işgücü ve altyapı eksikliklerini telafi edebilir. Sigara/tütün kontrolünde mHealth kullanımı buna bir örnektir. Cep telefonu tabanlı sigara bırakma uygulamaları yüksek gelirli ülkelerde etkilidir; akıllı telefon tabanlı mobil platformların kanser taramalarını iyileştirmeye yönelik tele-danışma yaklaşımları için kullanılabileceği düşünülmektedir. Avrupa Tıbbi Onkoloji Derneği, COVID-19 pandemisi sırasında toksisite değerlendirmesi, doz uyarlaması ve destekleyici bakım önerisi için telefon ve web teknolojisinin kullanılmasını önermektedir. Tele sağlık, COVID-19 pandemisi sırasında tedavi sonrası takip için kişisel ayakta tedavi randevularının azaltılmasında faydalı olabilir. Uzaktan kemoterapi denetimi, semptom yönetimi ve palyatif bakımın yanı sıra psikolojik destek sağlayarak kanser yönetimini kolaylaştırabilir. SARS-CoV-2 pandemisinin ötesinde, uzun süreli oral tedaviler veya aktif gözetim alan hastalar için tele sağlık temelli bakım düşünülebilir.

Son zamanlarda yapılan birkaç çalışma, kanserli hastaların palyatif bakım alan tele sağlık ziyaretlerini tercih ettiğini ve tercihlerini evlerinin artan konfor ve güvenliğine bağladığını göstermiştir. Daha da önemlisi, bu ziyaretler kişiselleştirilmiş bakıma izin verdi, yaşam kalitesini iyileştirdi ve hastaların aile üyelerine daha fazla güven ve destek verdi. Tüm bu örnekler, tele sağlığın, sağlık hizmetlerinin önleyici, teşvik edici, hafifletici ve bir dereceye kadar iyileştirici yönlerini iyileştirmede etkili bir şekilde yardımcı olabileceğini göstermektedir.

 

Görüşlerinizi Paylaşın