X
Kelime:
Kategori:
Tarih:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ile
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 

65 Yaş Üzerinde SARS-Cov-2 Enfeksiyonunun Kalıcı ve Yeni Klinik Sekelleri/İzleri

65 Yaş Üzerinde SARS-Cov-2 Enfeksiyonunun Kalıcı ve Yeni Klinik Sekelleri/İzleri

SARS-CoV-2 enfeksiyonunun belirtilerinin enfeksiyondan sonra 30 gün ve daha fazla sürebildiğini artık biliyoruz. Akut enfeksiyon sonrası sekel veya Long(uzun)-COVID denen bu süreç vücutta birçok sistemi etkileyebiliyor. Sekellerin şiddeti farklı yaş grupları arasında da değişiklik göstermekte olup, yaşlı hastaları genç hastalardan daha şiddetli şekilde etkilemektedir.

SARS-CoV-2 viral enfeksiyonundan sonra kronik solunum yetmezliği, kardiyak sekeller (kalp ritim bozuklukları, akut koroner hastalıkları dahil), hipertansiyon, pıhtılaşma bozuklukları, nörolojik bozukluklar (ensefalopati, demans, hafıza güçlükleri, felç gibi), böbrek hasarı, diyabet, karaciğer anormallikleri, solunum yetmezliği, yorgunluk, anemi ve miyaljide artışlar olduğu ve 75 yaş üzeri kişilerde amnezi, demans ve ensefalopati gibi nörolojik bozukluklar için riskin fazlalaştığı, erkeklerde ise akut böbrek hasarı ve solunum yetmezliği açısından daha yüksek risk görüldüğü British Medical Journal'da yayınlanan bir araştırmada açıklandı. İleri yaş gurubu için pek az veri olması sebebiyle araştırma sonuçları değerli. Araştırmada 65 yaş ve üzeri SARS-CoV-2 enfeksiyonu nedeniyle hastanede tedavi edilenlerde, solunum, kardiyovasküler, serebrovasküler, nörolojik, nefrolojik, metabolik (diyabet) ve zihinsel sağlık bozuklukları gibi enfeksiyon sonrası sekel ihtimalinin daha yüksek olduğu belirtiliyor. Bu retrospektif kohort çalışma popülasyonunu 2020 SARS-CoV-2 enfeksiyon grubu ve COVID olmayan üç karşılaştırma grubu (2020 karşılaştırma grubu (n=87337), geçmiş 2019 karşılaştırma grubu (n=88070) ve viral alt solunum yolu hastalığı geçirmiş olan karşılaştırma grubu (n=73490) olmak üzere dört grup oluşturmuş. Sonuçlara göre COVID-19 enfeksiyonu olan 65 yaş ve üzeri her 100 kişinin 32'sine tıbbi müdahale gerektiren en az bir yeni tanı konulmuş. Hastaneye yatış, enfeksiyon sonrası sekel riskini artırırken, ayrıca erkek cinsiyet, siyah ırk ve 75 yaş ve üzeri ileri yaş ile risk artmış. Daha önce başka viral alt solunum yolu hastalığı geçirenler astım ve/veya sigara kullanımı öyküsüne sahip olup, SARS-CoV-2 hastalarına benzer semptomları olanlarda sadece solunum yetmezliği, pıhtılaşma bozukluğu ve bunama riskinde artış anlamlı bulunmuştur.

https://www.bmj.com/content/376/bmj-2021-068414

Uzm. Dr. Tutku Taşkınoğlu

 

Görüşlerinizi Paylaşın