X
Kelime:
Kategori:
Tarih:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ile
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 

14 Kasım Dünya Diyabet Günü

14 Kasım Dünya Diyabet Günü

(İnsülin kâşifi Sir Frederick Banting’in doğum günü) 

2020 yılı DSÖ Dünya Diyabet Günü’nün sloganı; “Hemşire ve Diyabet”. Gerçekten Hemşireler Diyabet için de fark yaratır!

Hemşireler hastalıkların tanısında, mücadelede, tedavi ve tedaviye uyumda, hasta eğitimi ve takibinde olmazsa olmaz unsurlardır.

Diyabet adı şeker hastalığı olsa da gerek akut gerekse kronik komplikasyonları ile insan yaşam süre ve kalitesinden çok şey çalan acı bir hastalıktır.

Günümüzde Hemşirelikte de hekimlikteki gibi uzmanlık alanlarında özelleşme ve gelişme kaçınılmaz hale gelmiştir.

Ülkemizde de Üniversitelerimiz ve Eğitim Araştırma Hastanelerimiz ilgili Bilim Dalları, Türkiye Diyabet Cemiyeti, Türk Diyabet Vakfı, Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Derneği iş birliği ile teorik ve uygulamalı kurslarla “Diyabet Hemşiresi” sertifikası verilmekte, yenileme eğitimleri düzenlenmektedir. Diyabet kamplarında da eğitim, tanı ve takip uygulamalarına katılmaktadırlar. Ancak, henüz yeterli sayıya erişebilmek için çok daha fazla gayret gerekmektedir.

Dünya üzerinde gerek birinci basamak sağlık hizmeti sunan merkezlerde, gerek diyabet kliniklerinde hemşireler diyabetik hastalara ve ailelerine hastalığın tanısında, hastalıkla mücadelede, tedaviye uyumda ve komplikasyonların yönetiminde destek sağlamaktadırlar. Ülkemizde de Aile Sağlığı Merkezlerinde hemşirelerimiz birinci basamak hizmetlerine katkı vermektedirler.

Sağlık çalışanlarının %59’unu oluşturan hemşireler, birçok ülkede hastaların birinci basamakta karşılaşıp yardım alabileceği yegâne sağlık personeli. Bu nedenle hemşirelerin diyabet konusundaki farkındalıklarını ve bilgi düzeylerini arttırmak, hemşirelerle birinci basamakta karşılaşan birçok hastanın erken tanı ve etkin tedavi almasına katkı sağlayabilir. Ayrıca tip 2 diyabet için risk faktörleri konusunda eğitilmiş hemşireler, hastalığın önlenmesinde ya da ortaya çıkışının geciktirilmesinde hastalara yol gösterici olabilirler. Bunun yanı sıra diyabet hastalarının kişisel bakım, tedaviye uyum becerilerinin geliştirilmesinde, insülin kullanımı gerekli olan hastaların bununla ilgili eğitimleri almasında hem hastaların hem de ailelerinin psikolojik açıdan desteklenmesinde hemşirelere büyük görev düşmektedir. 

Dünyada 6,3 milyon hemşire açığı bulunmaktadır. Alanında uzmanlaşmış hemşireler iyi hastalık yönetimi ile birlikte, yeni hemşirelerin eğitilmesini ve mevcut hemşire kadrolarının en etkin biçimde organizasyonunu sağlayacaktır. 

Dünyada her 10 kişiden biri diyabet hastasıdır.

Yaşamın sağlıklı sürdürülebilirliği; değişen koşullar, tehditler, hastalıklar karşısında yeniden düzenlemelerle, uyum sağlamaya imkân veren değişimlerle, tedavilerle; sağlıklı duruma dönebilme esnekliğinin kazanılabilmesiyle mümkündür.

Bu süreçte diyabetik hastanın en büyük destekçisi sürekli iletişim içinde bulunacağı hemşireleridir.

Unutmayalım, hemşireler fark yaratır!

Kaynak: https://worlddiabetesday.org/about/

 

Görüşlerinizi Paylaşın