X
Kelime:
Kategori:
Tarih:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ile
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 

Ülkelerin Aldığı Siyasi ve Politik Kararların Dünyanın Sağlık Dengesine Etkisi

Ülkelerin Aldığı Siyasi ve Politik Kararların Dünyanın Sağlık Dengesine Etkisi

2016 yılı takvimimize konu olarak seçerek kaybolmakta olan Anadolu Orkideleri'ne çektiğimiz dikkat bugün dünya basınının da gündeminde. 

Görsel linki: https://www.newscientist.com/article/2129280-sweet-salvation-stopping-orchids-from-being-eaten-to-extinction/

http://www.duzen.com.tr/tr/takvimdetay/2017/EskiTakvimler

Ramazan ayında yayınladığımız bu Bülten ayın manevi ve kutsal değerlerini paylaşmaya, idrak edilecek bayramın birleştirici paylaşımcı olma dileklerimizi sunmaya yöneliktir. Bu bayramda da aynı dilekler içindeyiz.
Medyada yer alan ve kökeninin şu veya bu şekilde güvenilir olmadığını umduğum
“dindar insan dürüst olmayabilir”- “haram para hac vazifesi yerine getirmede kullanılabilir”
görüşlerinin geçerli olmadığı kul hakkı güderek idrak ettiğimiz nice bayramlara..

David Cameron’ın 2015 yılında ”Bunama/Dementia” Enstitüsü kurma projesi Brexit (İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkması) kararıyla sekteye uğramış gözükmektedir. Bütün dünya ülkelerinin iştirakinin sağlanacağı ve yapılan araştırmalara etkinlik kazandırması beklenen bu 300 milyon poundluk yatırım projesinin hedefleri arasında erken tanı, gelişimi engellemese de ilerlemeyi kontrol edecek ilaç gelişimi yanında kısa sürede cevap vermesi beklenen, destekleyici bakımı artırma, toplumda bilinç ve farkındalığı yükseltme konuları da yer almaktaydı.

Bugün dünyada “BUNAMIŞ” 50 milyon insanın bulunduğu ve bu rakamın 20 yıl içinde iki katına çıkacağı beklenmektedir. İngiltere gibi ileri gelişmiş, “değer yaratma” kavramında yaygın eğitim verilmiş, ülkelerde bu oranın daha düşük olduğu bilinmektedir. İngiltere’nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinde ortaya çıkan ekonomik değişiklikler nedeniyle gelişen yeni seçim ortamında bu projeden bahsedilmemektedir. Bu konudaki organizasyonun hayata geçirilmesi tekrar mümkün olsa da, başlamış olan çalışmaların sekteye uğraması ve gecikmenin maliyeti tüm dünya için çok daha pahalıya mal olacaktır. Bunamış, sevdiği bir kişiyle yaşayan ailelere inanılmaz huzursuzluklar yaşatacaktır. (benzer yazımız için bkz. sayfa 5)

Bir başka ileri gelişmiş ülke olan ABD’ de ise Başkan Donald Trump, anlaşma şartlarının ABD’nin milli menfaatlerine aykırı olduğunu belirterek “Paris Global Çevre Anlaşmasından” çıkma kararını açıkladı. Gelişmiş ülkelerin sera gazı salınımı artış hızı acilen kısıtlanmadığı takdirde, iklim değişikliğinden geri dönüş mümkün olamayabilir. Canlı cansız her şey, Doğa, iklim değişikliğinden etkilenirken, insan olarak en büyük hasara gelişmekte olan ülkelerin vatandaşları mazur kalmaktadır.

Trump’ın geniş yelpazede siyasetçi, ekonomist, çevreci ve hatta kendi danışmanının ikazına rağmen aldığı bu karar iklim değişikliğinin aynı hızda devamına sebep olacak mıdır? Şükür ki HAYIR. Anlaşmaya imza atmış ve yüksek miktarda emisyon atan 2ci ülke olan Çin Halk Cumhuriyeti, bu ayın başında Brüksel’de yapılan 12. AB-Çin İş Beyanı toplantısındaki açıklamasıyla, yeşil enerji kullanan sanayiye geçmede kararlı olduklarını, kendi ata sözlerine atıf yaparak verilen söze sadakatin öneminden bahsederek belirtmiştir. Hindistan’ın (3. en yüksek sera gazı salınımı yaratan ülke) Başbakanı da, Avrupa Birliği ülke başkanlarıyla yaptığı toplantıda ülkesinin anlaşma çerçevesinde hareket edeceğini, 2030 yılı itibariyle tüm araçlarının elektrik motoruyla çalışacağını beyan etmiştir.

Ayrıca Başkan Trump’ın kararına rağmen, başta büyük eyaletler ve araştırmaya yatırım yapmış büyük firmalar “Yeşil Enerji” üretimi ve kullanımı konusunda araştırmalarına ve uygulamalarına devam edeceklerini açıklamışlardır. Bu durumda Trump’ın bu kararı, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin BM kanalıyla alacakları maddi desteğin yeteri düzeyde olmamasıyla kısıtlı kalacak ama bu karara reaksiyon nedeniyle çevre bilinci tüm dünyada, tüm topluluklarda daha da yerleşmiş olacaktır.

Enerji konusunda yapılan inovasyonlar enerji sakımı olarak bir sonraki bültenimizde yer alacaktır.

Bu yazı 04 Haziran 2017 tarihinde kaleme alınmıştır.

 

Görüşlerinizi Paylaşın