X
Kelime:
Kategori:
Tarih:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ile
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 

İletişim ve Referandum

İletişim ve Referandum

İletmek istenilen bilgi veya isteğin gönderici ve alıcı tarafından anlaşıldığı ortamda iletişimin gerçekleştiğini kabul ederek, kendi içimizde zaman zaman yaşadığımız doğru ve etkin olmayan iletişimin ortaya çıkardığı olumsuzlukları gidermek, yatay ve dikey iletişim kanallarını somutlaştırmak için 'kurumsal iletişim' bazlı eğitimler gerçekleştirdik. 

Gerek bireysel, gerek kitlesel iletişimde esas; yazılı ve görsel olarak haber almak, haber vermek yoluyla düşünceleri özgürce, ama çarpıtmadan samimi, dürüst ifade etmektir.  Bu nedenle seminerlerde yöneticiler dahil bölüm temsilcileriyle sözlü, yazılı, bedensel iletişim sorunlarının sebep olabileceği olumlu ve olumsuz konular samimi olarak dile getirildi. Bu bazda bünyemizde gerçekleşecek kitlesel iletişimlerin beklediğimiz başarıya ulaşması, üst yönetimin kararlılığına ve yöneticilerin samimiyetine  bağlı olacak,  ya iç ve dış müşteri memnuniyetimiz artacak, ya da iç huzursuzluk, güvensizlik artacaktır.

Kitlesel  iletişimde kullanılan üslup, kelimelere verilen yüklemler, vücut dilini oluşturan mimikler,  bakışlar, el kol hareketleri ve hatta vücut salgıları, her biri birleşik etki yapan  ileti araçlarıdır. Kitlesel iletişimde, bireysel iletişimden farklı olarak geri bildirim yoktur. Alıcıların  zamana ve mekâna bağlı olan davranışlarla sınırlı  görsel bildirimleri değişen ortamlarda, samimiyetsizlikle değerlendirilmeyecek şekilde farklı olabilir ve olmaktadır.

İngiltere Başbakanı David Cameron' ın 2011 yılı seçimlerinde vaat ettiği ' Britanya'nın Avrupa Birliği Üyeliği' referandumu geçtiğimiz hafta gerçekleşti ve beklentilerin üstünde bir ekseriyet 'Birlikten Ayrılma/ Brexit' kararı verdi. Tüm dünyanın politik-ekonomik- sosyal dengelerine etkileyebilecek bir referandumun sonuçları açıklandıktan sonra 'Üyeliğe devam' isteyen milyonların görüşü, referandumun demokratik bir araç olmadığı, kitle yönetimlerinde referandum uygulamalarının geriye dönüşü olmayan sorunlara yol açabileceğini gösterdi. Kalmak veya ayrılmak çerçevesinde, olası kazançların her iki yönde özendirici kavramlara dayanması (toplumun homojen olmaması) ortaya çıkacak durumların yaş, bölge, meslek, gelir ve eğitim düzeyine göre farklı değerlendirilecek olduğu bugünkü pişmanlık 'Bregret' tablosuyla ortadadır. İngiltere, bu ayrılma işlemini gerçekleştirecek bir kaptan ararken, Avrupa Birliği bu sürecin birlik içinde başka referandumlara sebep vermemesi için bir an evvel sonuçlandırılması istemektedir.

Referandumlar, seçimler gibi nispeten kısa sürelerde değişmeyecek sorunlara sebep olabilir. Ülkemizde de referandumlar çok seçilmiş (Anayasa gibi) hedefler için yapılmadığı taktirde beklenmeyen sonuçlarla karşılamaya, Kuzey İrlanda, İskoçya ve Hollanda'nın reaksiyonu gibi farklı arayışların gündeme gelmesine sebep olabilir. Genelde  kitle iletişimi üzerinden gerçekleştirilen referandumların sonuçları yönlendirildiği gibi çıksa dahi, oylamadan sonra artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı, bu referandumda olduğu gibi nettir. Toplum davranışları ister Brezilya'da ister İngiltere'de olsun fark göstermediği gibi, bu davranışlara karşı devletlerin, sivil toplum örgütlerinin cevaplarının, beklentilerinin, toleranslarının benzer olması bizlere yön gösterici olmalıdır.

Ötekileştirmeden, dışlamadan birbirini anlamanın ve doğru iletişim yolları oluşturmanın tüm dünyada hakim dil olması dileğiyle, birlik ve huzur içinde nice bayramlara.

Bu yazı 25 Haziran 2016 tarihinde kaleme alınmıştır.

 

Görüşlerinizi Paylaşın