X
Kelime:
Kategori:
Tarih:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ile
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 

Basın Yayın Organlarında 23 Nisan ve Meclis:

Basın Yayın Organlarında 23 Nisan ve Meclis:

Nice 23 Nisanlara

Devlet yönetiminde egemenliğin monarşiden (padişahlık)alınıp millette, milletin temsilcisi olan TBMM’ne verilmesi kavramının geleceğimiz olan çocuklarımıza emanet edilmesi anlamına gelen, “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı”nın mana ve ehemmiyetini devlet yönetim şeklinin ‘BAŞKANLIK' rejimine değişmesi hiç bir şekilde değiştirmez, değiştiremez.

EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR. DAİM OLSUN.

Basın Yayın Organlarında 23 Nisan ve Meclis:

1. İnternette 23 Nisan ile ilgili tarama yaparsanız TBMM Kültür Sanat ve Yayın Kurulu Başkanlığı internet sitesindeki şu özet bilgiye ulaşabilirsiniz: 23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği tarihtir. Atatürk, 23 Nisan 1924'te '23 Nisan' gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir. Bu tarihten 5 yıl sonra 23 Nisan 1929’da Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etmiştir ve 23 Nisan ilk defa 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak da kutlanmaya başlanmıştır. 1979'da, yine ilk olarak altı ülkenin katılmasıyla uluslararası boyuta taşıdığımız bu millî bayramımıza, ortalama olarak her yıl kırkın üzerinde ülkeden gelen ve Türk çocuklarının misafiri olan yabancı ülke çocukları da katılmaktadır. Dünya’da çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke Türkiye’dir.

2. WİKİPEDİA’da bulduğum bu linkten ulaşabileceğiniz https://tr.wikipedia.org/wiki/23_Nisan_Ulusal_Egemenlik_ve_%C3%87ocuk_Bayram%C4%B1 metin dikkatimi çekti, sizlere aşağıda özetlemeye çalışıyorum ve tüm yazıyı, atıf yaptığı kanunlar ve yazıya gelen yorumlar kapsamında değerlendirmenize sunuyorum (erişim tarihi 10.04.2021).

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin resmi bayramlarından biridir. Türkiye ve KKTC yanı sıra Kosova Cumhuriyeti'nde " 23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı" olarak kutlanılır.[2][8] Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilmiştir.[3]

Bu bayram, TBMM’nin açılışının birinci yılında kutlanmaya başlanan 23 Nisan Millî Bayramı ve 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılmasıyla, önce 1 Kasım olarak kabul edilen, sonra 1935'te 23 Nisan Millî Bayramı'yla birleştirilen Hâkimiyet-i Milliye Bayramı ile Himaye-i Etfal Cemiyeti’nin 1927'de ilan ettiği ve ilki Atatürk'ün himayesinde düzenlenen 23 Nisan

Çocuk Bayramı'nın kendiliğinden birleşmesiyle oluştu.[5] 1980 darbesi döneminde Milli Güvenlik Konseyi, bu bayrama resmî olarak "23

Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" adını verdi.[9]Hâkimiyet-i Milliye Bayramı (önceleri 1 Kasım, sonra 23 Nisan), saltanatın kaldırılışının ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu gerçekleştiren TBMM'nin açılışının egemenliği padişahtan alıp halka vermesini kutlamak amacını taşırken, Çocuk Bayramı savaş sırasında yetim ve öksüz kalan yoksul çocukların bir bahar şenliği ortamında sevindirmek amacını taşımaktaydı.(4)  1933 23 Nisan'ında, Milli Eğitim Bakanı Reşit Galip Bey’in kaleme aldığı Andımız çocuklar tarafından ilk kez okundu ve artık Çocuk Bayramı devlete mal olmuş oldu. Yine de 1935’teki yasa değişikliğinde çocuk bayramından hiç söz edilmedi.

(https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc015/kanuntbmmc015/kanuntbmmc01502739.pdf Kanunda Çocuk Bayramı olarak yer alamamakla beraber Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlamak örf ve adetlerimiz içerisine girmiştir) Yalnız resmi ismi konmamış olsa da, Milli Hakimiyet Bayramı’nın yanında “23 Nisan Çocuk Bayramı” devlet ve toplum örgütlerinin ortaklaşa hazırladığı programlarla kutlanmaya devam edildi.[12 ](Kaynak olarak belirtilen rakamlar ilgili wikipedia sayfasında belirtilen kaynak numaralarıdır)

3. İlk Meclis-Milli Mücadele’de Anadolu Kitabı: Hıfzı Veldet Velidedeoğlu’nun lise öğrencisi iken ilk Meclis’te memur olarak çalıştığı döneme ait hatıralarını aktardığı “İlk Meclis-Milli Mücadele’de Anadolu” isimli kitabında Mustafa Kemal Atatürk’ün yönetim anlayışına yer verdiği satırları da incelemenizi öneririm. Ulusal Kurtuluş Savaşı önderi olarak değil TBMM memurlarının en yüksek amiri olarak en küçük memurun gözünden anlatılan bu anılar da Mecliste 2 büyük kişi var: Biri Reis Paşa (Mustafa Kemal), diğeri Başkatip Recep Bey. Memurların rütbece Mustafa Kemal’den daha düşük rütbeli olan Recep Bey’den daha çok çekindiği anılarda o zamanın Tek Adam(!) yönetiminin demokrasiye ve çoğulculuğa yönelik olduğunu göreceksiniz.

Bu yazı 20 Nisan 2021 tarihinde kaleme alınmıştır.

 

Görüşlerinizi Paylaşın