X
Kelime:
Kategori:
Tarih:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ile
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun!

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız
Kutlu Olsun!

Yakın bir süre sonra 100. Yılını kutlayacağımız Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun başlangıç adımını oluşturan o gün, Anadolu’da düşman işgaline direnişlerin kurtuluş amacına yönelik bir yapıya dönüştürülmesinin başlangıcıdır. Hatırlayalım, Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu grup, Birinci Dünya Savaşında yenilmiş, Osmanlı ordusu her tarafta zedelenmiş, şartları ağır bir ateşkes anlaşması imzalanmıştı. Uzun yıllar süren büyük savaş boyunca millet yorgun ve fakir düşmüş, ülkenin her yerinde, her bölgede kurtuluş çareleri düşünülmeye başlanmıştı.*

Böyle bir hareketin başlangıç gününün, içinde dayanma gücü ve vatan sevgisi olan gençliğe bir kutlama günü olarak atfedilmiş olması ise ilk günkü heyecanını, anlamını korumasının yanı sıra, sonrasında kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin iyi eğitim almış, bilim yolundan sapmayan gençlik ile sağlanabileceğinin de en iyi ispatıdır.

Atatürk’ün yaveri Cevat Abbas Gürer tarafından aktarılan Gençliğe İnanan Ata** anekdotu bizlere o günkü şartlardaki gençlik ile ilgili Atatürk’ün görüşlerini yansıtan güzel bir örnektir. Konu Çoban Piyesinden alınmıştır. Bu piyeste bizzat Behçet Kemal rol almış, çobanı kendisi oynamıştı. Piyes şöyle bitiyordu:

“Gençliğe inan beyim.
Gençliğe dayan beyim.”

Şairin gayet masum düşüncelerle yazdığı bu beyit Ata’nın etrafını saran ve artık genç sayılmayacak kimselerin fena halde canını sıkıyor ve Hem Cevat Abbas’ın hem de Behçet Kemal’in bir hayli sorguya çekilmesine sebep oluyor. Atatürk, kulağına giden bu duyum ile kısa bir zaman sonra hem sorguya çekenlerin hem de canı sıkılanların birçoklarının bulunduğu bir sırada şu soruyu soruyor: Gençlik nedir?

Tabii çeşitli cevaplar veriliyor. Atatürk, alışıldığı üzere, bütün bunları sabırla dinliyor. Sonra:
“Benim anladığım gençlik bu inkılabın fikirlerini ve ideolojilerini benimseyip gelecek nesillere götürecek kimselerdir. Benim nazarımda yirmi yaşında bir yobaz ihtiyardır. Yetmiş yaşında bir idealist de güçlü bir gençtir.”

Bültenimizin bu sayısında eğitimin ve eğiticinin önemini vurgulayan yazılarımız yanı sıra, ülkemizde ve dünyada görülen güncel sağlık haberleri ile laboratuvarımızdan haberlere ulaşabileceğiniz çeşitli yazılar hazırladık. Keyifle okumanızı dileriz. 

*Nutuk, Mustafa Kemal Atatürk

Hocaoğlu ve Şahin, Yüzbaşıoğlu ve Keleşoğlu, Atatürk-TM.T.F.25. Yılda Ankara, T.M.T.F., 1964.

**Atatürk’ün Yaveri Cevat Abbas Gürer-Cepheden Meclise Büyük önder ile 24 Yıl, İş Bankası Kültür Yayınları, 2017, sayfa 384

 

Görüşlerinizi Paylaşın